Handintensivt arbete

Enligt Afs 2019:3 ska arbetsgivaren undersöka om det förekommer arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande på grund av handintensivt arbete. Arbetsgivaren ska bedöma om belastningarna kan leda till eller förvärra belastningsbesvär. Bedömningen görs utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur mycket). Men hur sker riskbedömningen rent praktiskt? Vad bör du som arbetsgivaren tänka på i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att leva upp till kraven kring handintensivt arbete i Afs 2019:3?

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.