Hållbar hälsa

Föreläsning Hållbar Hälsa har syfte att öka kunskapen och ge verktyg att främja hälsan utifrån levnadsvanor som fysisk aktivitet, mat och sömn.

Syfte

- Inspiration, kunskap och verktyg för att kunna främja hälsan utifrån levnadsvanor som fysisk aktivitet, kost och sömn

- Möjlighet att reflektera över det egna beteendet; vad som styr vårt val och vad det innebär för hälsan.

- Visa på metod för att ta sig mot önskad hälsostatus utifrån nuläge.

- Se kopplingen fysisk hälsa och arbetsprestation.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.