Föreläsning ergonomi vid hemarbete/distansarbete

Kontorsmiljöerna har under de senaste året utvecklats och förändrats i snabb takt. Vi har större möjligheter än någonsin att själva välja att anpassa arbetsplats, arbetstider och arbetssätt. För många har arbetsplatsen flyttat hem och arbetet sker inte längre på kontoret. Samtidigt ställs det högre krav på att göra egna aktiva val som gynnar hållbarhet och hälsa så som att avsätta tid för återhämtning och rörelsevariation. För att orka prestera under ett långt arbetsliv behöver vi fler verktyg för att kunna bibehålla vår hälsa.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.