Buller och vibrationer

Buller och vibrationer kan skapa ohälsa på både kort och lång sikt. För att minimera skador utgår utbildningen Buller och vibrationer från relevanta föreskrifter för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt i utsatta miljöer.

Är det här ämnet intressant för dig och din verksamhet? Vill du veta mer? Hör av dig till din kontaktperson på Avonova eller direkt till learning@avonova.se