Buller och vibrationer

Buller och vibrationer kan skapa ohälsa på både kort och lång sikt. För att minimera skador utgår utbildningen Buller och vibrationer från relevanta föreskrifter för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt i utsatta miljöer.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.