Buller och vibrationer

Buller och vibrationer kan skapa ohälsa på både kort och lång sikt. För att minimera skador utgår utbildningen Buller och vibrationer från relevanta föreskrifter för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt i utsatta miljöer.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.