Bättre arbetsmiljöutbildning, BAM

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud Fyra delmoment som kan tas var för sig. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.