Bättre arbetsmiljöutbildning, BAM

Den här utbildningen ger grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare samverkar i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bättre Arbetsmiljöutbildning säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.

  • Bättre arbetsmiljöutbildning, sex halvdagar
    Anmäl dig