Bättre arbetsmiljöutbildning, BAM

Den här utbildningen ger grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare samverkar i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bättre Arbetsmiljöutbildning säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.