SKÖVDE

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning
2 dagar med 4 pass

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och till de kunder som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Del 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Datum och tid: TISDAG 2022-09-20 kl. 8:00-12:00

Plats: AVONOVA SKÖVDE, Torggatan 17, 541 30 SKÖVDE

Pris: 2 950:-/person

Utbildare: Mattias Lyderbäck, Arbetsmiljöingenjör

- Arbetsmiljölagen (AML)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1
- Arbetsmiljöfaktorer som ni kan utsättas för i er vardag: buller, vibrationer, kemikalier etc.
- Roller och ansvar

Del 2: Organisatorisk och social arbetsmiljö BAS 

Datum och tid: TISDAG 2022-09-20 kl. 13:00-16:00

Plats: AVONOVA SKÖVDE, Torggatan 17, 541 30 SKÖVDE

Pris: 2 950:-/person

Utbildare: Therese Nordin, psykoterapeut

- Föreskriften
- Psykosociala risk- och friskfaktorer
- Hälsofrämjande arbetsplats
- Stress och stresshantering
- Reaktioner individ och grupp
- Bemötande och hantering
- Diskriminering och kränkande särbehandling

Del 3: Rehabilitering 

Datum och tid: ONSDAG 2022-09-21 kl. 08:00 -12:00 

Plats: AVONOVA SKÖVDE, Torggatan 17, 541 30 SKÖVDE

Pris: 2 950:-/person

Utbildare: Linda Nilsson, Rehabkoordinator

- Tidiga signaler på ohälsa
- Vad kostar det att inget göra?
- Olika aktörers ansvar och roller (chef, medarbetare, skyddsombud, försäkringskassa, sjukvård, företagshälsovård med mera)
- Arbetsanpassning AFS 2020:5
- Lösning av verklighetsbaserade case

Del 4: Ergonomi & Hälsa

Datum och tid: ONSDAG 2022-09-21 kl. 13:00 -15:00

Plats: AVONOVA SKÖVDE, Torggatan 17, 541 30 SKÖVDE

Pris: 2 250:-/person

Utbildare: Annelie Berg, Fysioterapeut

- Kroppen som arbetsredskap
- Vad är en belastningsskada?
- Riskbedömning
- Kontorsergonomi
- Tungt och lätt arbete – risker
- Arbetsteknik
- Lagstiftning (arbetsmiljöverkets föreskrifter)

Pris del 1–3: 2 950 kr/person exkl. moms och per del.

Pris del 4: 2 250 kr/person exkl. moms, om du bara önskar gå denna del av utbildningen.

Pris samtliga 4 delar: 9 750 kr/person exkl. moms.

Anmälan senast 13 september 2022. OBS! Begränsat antal platser och pga av rådande omständigheter med Covid-19 så har vi ett färre antal platser och vi kommer sitta med distans under utbildningen. Har man symtom stannar man hemma. 

Inklusive för- och eftermiddagsfika och lunch. Avboknings regler: ska avbokas minst fem dagar före utbildningstillfälle, annars debiteras priset för kursen. OBS! Utbildningen utförs eventuellt digitalt pga rådande omständigheter men vi återkommer om det blir aktuellt.

Stöd till arbetsmiljöutbildning
Avonova är godkänd som ansluten utbildningssamordnare. Detta innebär att den som ansöker om stöd och utför utbildningen via Avonova erhåller stöd. Stödet omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer. Mer info www.afaforsakring.se

UTBILDNING OCH DAG

Anmälan är bindande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om antal anmälda deltagare underskrider 8 personer.

Avbokning måste ske minst fem dagar före utbildningstillfället, annars debiteras fullt pris för kursen.

Utbildningarna hålls i Avonovas lokaler om inget annat plats anges.

Kursintyg skickas till beställande chef efter genomförd utbildning

Alla priser är exkl. moms och per person om inget annat anges.

Vid förhinder finns möjlighet för annan kollega att överta platsen.

För utbildningar 2- och 3 dagars ingår ej logi.