Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud Fyra delmoment som kan tas var för sig. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Utbildningen säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar. Utbildningen ges i fyra delar som stöd till den som är ny i rollen eller vill friska upp kunskaperna. Man kan ta varje del för sig. Om man inte har tidigare arbetsmiljöutbildning så bör man ta del 1 först.

DEL 1 Grundläggande regelverk, Arbetsmiljölagen, SAM och olika roller och ansvar.

DEL 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Utmaningar kopplat till arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

DEL 3 Ergonomi. Grundläggande kunskap kopplat till regelverk och praktisk tillämpning. 

DEL 4 Rehabilitering. Regelverk och praktisk hantering av rehabprocess. 

För mer information om innehåll i de olika delarna klicka på Anmäl dig.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.