Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning

En utbildning som säkerställer en grundläggande kunskap om de regler, det systematiska arbetssätt med arbetsmiljön som finns i Arbetsmiljölagen samt hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.