Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud Fyra delmoment som kan tas var för sig. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Utbildningen säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar. Utbildningen ges i fyra delar som stöd till den som är ny i rollen eller vill friska upp kunskaperna. Man kan ta varje del för sig. Om man inte har tidigare arbetsmiljöutbildning så bör man ta del 1 först.

DEL 1 Grundläggande regelverk, Arbetsmiljölagen, SAM och olika roller och ansvar.

DEL 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Utmaningar kopplat till arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

DEL 3 Ergonomi. Grundläggande kunskap kopplat till regelverk och praktisk tillämpning. 

DEL 4 Rehabilitering. Regelverk och praktisk hantering av rehabprocess. 

För mer information om innehåll i de olika delarna klicka på Anmäl dig.

Sök stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår från 2021 till 2023. 

AFA Försäkring har öppnat upp för ansökan 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023. Läs mer om stödet du kan söka.

Datum

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta oss på learning@avonova.se

 • KURS 30-31-1 AUGUSTI 2022
  Anmäl dig
 • SKÖVDE 2 dagar med 4 pass
  Anmäl dig
 • KURS 27-28-29 SEPTEMBER 2022
  Anmäl dig
 • KURS 25-26-27 OKTOBER 2022
  Anmäl dig
 • KURS 22-23-24 NOVEMBER 2022
  Anmäl dig
 • LIDKÖPING 2 dagar med 4 pass
  Anmäl dig
 • KURS 13-14-15 DECEMBER 2022
  Anmäl dig