Avonova Assist - Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Chefer och skyddsombud med Avonovas Tryggavtal Assist kan delta i två av Avonovas öppna utbildningar: Arbetsmiljöutbildning för chefer eller Grundläggande arbetsmiljöutbildning del 1.

Vid frågor tar du som Assistkund kontakt med kundcenter på telefon:
+46 10 25 26 006 e-post: kundtjanst@avonova.se

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.