Att leda på distans

Syftet med utbildningen är att öka din kunskap och kompetens kring ledarskap på distans.

Beskrivning och innehåll

• Workshop varvas med praktiska övningar för att öka färdigheter och kunskap. Workshopen bygger på aktivt deltagande och utbyte med andra som delar dina utmaningar.
• Faktorer som påverkar välbefinnandet under fysisk distansering och långvarigt distansarbete
• Praktiska tips för att hantera risker vid distansarbete samt även tips på främjande åtgärder
• Att leda individer och grupper på distans då det gäller t ex mål, motivation och möten - teori, tips och idéer
• Hur man kan stärka teamets samarbetsformer vid distansarbete
• Hur hantera riskbruk, orolig hemmiljö mm

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.