Arbetslivsinriktad rehabilitering

Syftet med utbildningen är att tillgodose chefer och arbetsledares behov av ökad kunskap och medvetenhet om vikten av goda arbetsmiljöförhållanden och tidig rehabilitering för att förhindra ohälsa och sjukfrånvaro.

Utbildningen innehåller bland annat:
- Tidiga signaler på ohälsa
- Ansvar och roller i rehabiliteringsarbetet
- Rättigheter och skyldigheter i rehabiliteringsarbetet
- Arbetsanpassning 2020:5
- Lösning av verklighetsbaserade case

Datum

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta oss på learning@avonova.se