Digital utbildning - Arbetsanpassning och Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsanpassning och Arbetslivsinriktad rehabilitering

Datum: 16 november 2022 Tid: 08.00-12.00

Plats: Digitalt via Teams - länk skickas via e-post några dagar innan utbildningen startar. 

Pris: 2 800:-

Sista anmälningsdag: 11 november 2022

Utbildare: Linda Nilsson, företagssköterska/rehabkoordinator

Syftet med utbildningen är att tillgodose chefer och arbetsledares behov av ökad kunskap och medvetenhet om vikten av goda arbetsmiljöförhållanden och tidig rehabilitering för att förhindra ohälsa och sjukfrånvaro.

Utbildningen innehåller bland annat:

- Lagar och föreskrifter
- Roller och Ansvar
- Tidiga signaler på ohälsa
- Samtalet med medarbetaren
- Vad kostar det att inget göra?
- Processen vid sjukdom
- Plan för återgång i arbete
- Case 
- Arbetsanpassning AFS 2020:5

Anmälan är bindande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om antal anmälda deltagare underskrider 4 personer.

Kursintyg skickas till beställande chef efter genomförd utbildning

Avbokning måste ske minst fem dagar före utbildningstillfället, annars debiteras fullt pris för kursen.

Alla priser är exkl. moms och per person om inget annat anges.

Vid förhinder finns möjlighet för annan kollega att överta platsen.