DIGITAL UTBILDNING - Alkohol och droger i arbetslivet

Alkohol och droger i arbetslivet

Datum: 23 november 2021 Tid: 09.00-12.00

Plats: DIGTALT via TEAMS

Pris: 2 100:-

Sista anmälningsdag: 18 november 2021

Utbildare: Malin Sandberg, alkohol- och drogkonsult/beteendevetare

Utbildningen ger chefer och övriga personalansvariga både grundläggande och djupgående verktyg för att tidigt upptäcka och agera när medarbetare har symtom till alkohol- och drogrelaterad ohälsa.

Organisationen får en ökad kunskap och handlingsberedskap, för att hantera medarbetare som drabbas av alkohol- och drogrelaterade besvär, och genom detta agera för en drogfri arbetsplats.

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare.

Anmälan är bindande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om antal anmälda deltagare underskrider 4 personer.

Kursintyg skickas till beställande chef efter genomförd utbildning

Avbokning måste ske minst fem dagar före utbildningstillfället, annars debiteras fullt pris för kursen.

Alla priser är exkl. moms och per person om inget annat anges.

Vid förhinder finns möjlighet för annan kollega att överta platsen.