Alkohol och droger i arbetslivet

Utbildningen ger chefer och övriga personalansvariga både grundläggande och djupgående verktyg för att tidigt upptäcka och agera när medarbetare har symtom till alkohol- och drogrelaterad ohälsa. Organisationen får en ökad kunskap och handlingsberedskap, för att hantera medarbetare som drabbas av alkohol- och drogrelaterade besvär, och genom detta agera för en drogfri arbetsplats.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.