Alkohol och droger i arbetslivet

Beroende på arbetsplatsen

Utbildningen ger chefer och övriga personalansvariga både grundläggande och djupgående verktyg för att tidigt upptäcka och agera när medarbetare har symtom till alkohol- och drogrelaterad ohälsa.

För en drogfri arbetsplats

Organisationen får en ökad kunskap och handlingsberedskap, för att hantera medarbetare som drabbas av alkohol- och drogrelaterade besvär, och genom detta agera för en drogfri arbetsplats.

Är det här ämnet intressant för dig och din verksamhet? Vill du veta mer? Hör av dig till din kontaktperson på Avonova eller direkt till learning@avonova.se