Avonovas öppna utbildningar

Vi har utbildningar som rör allt inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap – från hur ni arbetar mer hållbart, följer lagar och föreskrifter, om hur ni står rätt, äter bättre och blir bättre chefer. Vi erbjuder lärarledda utbildningar, e-learnings, föreläsningar, workshops och webbinarier. Utbildningarna vänder sig till chefer, ledare och medarbetare. I princip erbujder vi alla våra utbildningar digitalt eller på plats hos någon av Avonovas hälsocenter.

 • Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning

  Gå vidare
 • Arbetsmiljöutbildning för chefer

  Gå vidare
 • Arbetsanpassning och Arbetslivsinriktad rehabilitering

  Gå vidare
 • Kemiska arbetsmiljörisker - allergiframkallande ämnen

  Gå vidare
 • KBT-Stresshanteringsprogram - det inre ledarskapet

  Gå vidare
 • TA-Tillämpad avslappning

  Gå vidare
 • Alkohol och droger i arbetslivet

  Gå vidare
 • Buller och vibrationer

  Gå vidare
 • Bättre arbetsmiljöutbildning, BAM

  Gå vidare
 • Ergonomi i ett flexibelt arbetsliv

  Gå vidare
 • Handintensivt arbete - riskbedömning och åtgärder

  Gå vidare
 • Klart Ledarskap

  Gå vidare
 • Ledarskap i den hybrida arbetsvardagen

  Gå vidare
 • Krishantering utbildning

  Gå vidare
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö BAS

  Gå vidare
 • Stillasittande som arbetsmiljörisk

  Gå vidare
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

  Gå vidare
 • Hantera stress & utmattning Digital KBT i grupp

  Gå vidare