Bättre arbetsmiljöutbildning

Den här utbildningen ger grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare samverkar i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.