Riskbruk Alkohol och droger

Utbildningen ger chefer och övriga personalansvariga både grundläggande och djupgående verktyg för att tidigt upptäcka och agera när medarbetare har symtom till alkohol- och drogrelaterad ohälsa.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.