Vi är en strategisk partner för chefer och ledningsgrupper som vill ta till vara på sin och organisationens potential samt öka förmågan att möta möjligheter och krav i omvärlden. 

Våra insatser inom organisationsutveckling och ledarutveckling utformas i nära samarbete med dig som kund.

Organisationsutveckling

Innehåll:
- Stöd till organisationer och chefer i utvecklings- och förändringsprocesser
- Organisationsöversyn/analys
- Utveckling och implementering av värdegrund, ledarfilosofi samt medarbetarfilosofi
- Utveckling av organisationskultur
- Framtagande av policydokument
- Ledning av interna chefsforum och workshops

Ledarutveckling

Innehåll:
- Skräddarsytt behovsanpassat ledarutvecklingsprogram
- Erbjuder konceptet Klart Ledarskap och Leda utan chefskap
- Skräddarsytt kundanpassat medarbetarprogram
- Utredning av ledarskap
- Ledarskapsmätning
- Individuell coaching och handledning
- Chefshandledning i grupp

Ledningsgrupps- och teamutveckling

Innehåll:
- Formulera uppdrag och syfte
- Identifiera strategiska frågor och formulera mål
- Utveckla mötesformer och skapa möteseffektivitet
- Stärka den psykologiska tryggheten och samarbetsklimatet
- Bli ett samkört team och inte en samling enskilda spelare
- Höja förmågan att driva strategisk utveckling och förändringsarbete
- Bli förebilder för kultur, värdegrund och ledarskap

HR och chefsstöd

Innehåll:
- Vägledning och coachning till HR och chefer
- Chefskonsultation
- Ledarutveckling
- Arbetsrättsliga frågor
- Rekrytering

Vår arbetsmetod

Vi kan organisation, grupp och individ och arbetar med alla nivåer i organisationen. Vi arbetar tillsammans med uppdragsgivaren och använder alltid metoder med vetenskaplig grund.

Frågor och beställningar

Fyll i formuläret för frågor och beställningar så återkommer vi inom kort till dig.


Se även våra utbildningar inom ledarskap.

 

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er i ledarskaps- och organisationsfrågor? 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och lyssnar på era behov.