Medarbetarundersökningar - tre farliga (men vanliga) misstag

10 maj 2022
Hur mår era medarbetare egentligen? Det är långt ifrån alla som har full insyn i det, men tack vare medarbetarundersökningar kan man enkelt få svaret svart på vitt. Det är inte heller alla som har full koll på vad som är viktigt att inte missa när man gör medarbetarundersökningar. Hur ska man tänka och vilka är de vanligaste misstagen? Vi har listat tre vanliga fällor att se upp för.

1. Ni glömmer det viktigaste - syfte och mål

Det är inte ovanligt att man genomför medarbetarundersökningar relativt slentrianmässigt - utan ett tydligt syfte och mål. För att få ut maximalt värde av era undersökningar är det helt avgörande att börja i rätt ände och definiera syfte och mål som tydligt kopplar an till viktiga nyckeltal och bolagets affärsmål. Börja helt enkelt med att ställa er frågan ”hur ska medarbetarundersökningarna hjälpa oss att nå våra mål?” Det gör det lättare att navigera framåt.

2. Ni tror att ni mäter rätt - men det är fel

Några andra vanliga misstag är att man ställer för många frågor i sina undersökningar eller att man mäter för ofta så att medarbetarna helt enkelt tappar intresset. Det är också vanligt att man formulerar sig på fel sätt så att resultatet blir svårbehandlat, eller att man ställer frågor som man helt enkelt vet att man inte kommer att kunna åtgärda eller påverka. Misstag som snabbt riskerar att leda till missnöjda medarbetare. Det är därför viktigt att ha en strategi för era medarbetarundersökningar som bygger på en välbeprövad metodik och metod. Så att ni vet att ni mäter det som ni faktiskt vill och behöver mäta.

3. Ni undersöker - men agerar inte på resultatet

Det räcker inte med att bara mäta, det är såklart viktigt att följa upp och agera på resultatet också. Det är vanligt att man är så fokuserad på att mäta och samla in data att uppföljningen lätt hamnar i kläm. Börja med att upprätta en handlingsplan som bygger på resultatet från era mätningar för att lättare komma vidare efter era mätningar. Då har ni en karta och kompass framåt. Och återigen - glöm inte att handlingsplanen såklart också ska mappa mot organisationens övergripande mål och visioner.

Visar ni som organisation att ni tar resultatet i medarbetarundersökningen på allvar, följer upp och agerar på resultatet – är chansen stor att ni vinner medarbetarnas förtroende. Ett förtroende som bidrar till ökat engagemang hos medarbetarna och en vilja att förändra.

Engagerade medarbetare leder till lojala kunder och lojala kunder leder till lönsamhet. Genom att kontinuerligt mäta medarbetarupplevelsen är det möjligt att agera på datadrivna insikter om vad ni redan gör bra, var ni är svaga och vad ni måste förbättra för att lyckas.

Vill du veta mer om hur ni kan förbättra medarbetarnas engagemang?

Läs mer om medarbetarundersökningar här.

Kostnadsfritt webbinar 20/5

Vad ska du som ledare fokusera på för att behålla och attrahera din personal?

I webbinaret delar Avonova tillsammans med Brilliant Future delar med sig av sina insikter och trender baserat på data från Brilliants databas med mer än 600 000 svar från medarbetarundersökningar.

BOKA