Samarbete krävs för en god arbetsmiljö

24 jan 2022
Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren och anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket inte gjorde en enda kontroll av arbetsmiljön under förra året för de som arbetar hemma kan vi läsa i en artikel på Sveriges Radios webb. Detta trots att allt fler upplever ensamhet och svårigheter att känna sig som en del av arbetslaget enligt fler rapporter.

Enligt lagen så är både arbetsgivaren och arbetstagaren ansvariga för att det ska förekomma en bra arbetsmiljö. Sen har de såklart olika ansvar.

Arbetsgivarens ansvar

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön även vid hemarbete, såsom ohälsa och olycksfall. Det är extra viktigt att arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete om arbetsgivaren har många medarbetare under sig som arbetar hemma.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bland annat innefatta undersökningar, riskbedömningar, åtgärder, handlingsplaner och så vidare.

Exempel för grunder till en undersökning kan vara belastning, ljus, ljud, temperatur och framför allt något så viktigt som organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagare deltar i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till sin arbetsgivare. Upplever arbetstagaren att något inte fungerar som det ska måste man meddela det till sin chef eller sitt skyddsombud.

Arbetsmiljöarbetet baseras på arbetsvardagen

Nya riskfaktorer inom arbetsmiljö behöver inte nödvändigtvis innebär att man behöver göra stora ändringar i ledning och organisation av själva arbetsmiljöarbetet. Bra bedömningar kopplade till arbetsmiljöarbete måste bygga på den arbetsvardag man hela tiden befinner sig i, och arbetet måste riskbedömas därefter.

I vår Jobbhälsorapport kan du bland annat läsa om vad som händer när hemmakontoret går från att vara tillfälligt till att bli en mer permanent. Jobbhälsorapporten är baserad från svar från över 3000 medarbetare och chefer kring arbetslic och hälsa.

Vill du veta med vad Arbetsmiljöverket säger om arbetsmiljö vid hemmaarbete? Läs här

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021