5 tips för att skapa långsiktigt uthålliga arbetsplatser

13 jan 2021
Pandemin har på många sätt förändrat våra arbetsplatser. I det här blogginlägget berättar Rikard Arenius från Avonova Management hur du bygger hållbara och starka organisationer i en tid präglade av oro och osäkerhet.

2020 är ett år som inte har liknat något annat. Osäkerheten över framtiden och de förändringar som sker just nu skapar stor oro. Konsekvenserna kommer vi inte att kunna förstå förrän om några år. Men att saker kommer att förändras, det behöver vi ingen kristallkula för att förstå. 

5 faktorer för uthålliga medarbetare  

Avonovas organisationskonsult och affärsområdeschef för Avonova Management, Rikard Arenius lyfter fram Martin Seligmans modell PERMA för chefer som vill bygga starka organisationer med friska medarbetareSeligman menar att människan behöver: 

  • Positiva känslor 
  • Engagemang 
  • Relationer 
  • Mening 
  • Achievement (prestation) 

det här blogginlägget ska vi titta närmare på hur vi kan främja dessa fem punkter i det turbulenta arbetsliv vi befinner oss i just nu. 

Positiva känslor 

I vår aktuella situation är det extra svårt att hitta anledningar att tänka positivtRikard Arenius, organisationskonsult på Avonova tycker att chefer har en extra viktig i roll i detta. 

Som chefer står många av oss däremot i att förmedla sanna och ofta oroande bilder om verksamhetens kort- och långsiktiga utsikter. Helst på ett sätt som skapar just hopp och tillförsikt. Positiva känslor är även starkt kopplade till var och ens privata omständigheter och utsikter, liksom till våra personligheter, varför vi får acceptera att chefen har relativt blygsamma förutsättningar att ta ansvar för denna faktor, säger Rikard Arenius, organisationskonsult på Avonova och affärsområdeschef för Avonova Management. 

Engagemang 

Den som är lyckligt lottad har arbetsuppgifter som skapar engagemang av sig själva, men sanningen är att relativt många inte upplever dessa känslor på arbetsplatsen utan i samband med fritidsaktiviteter.  

– Individen har ett stort eget ansvar men som chef kan du skapa förutsättningar genom att ge inflytande över hur arbetet utförs och påverkan i all den grad som är möjlig. Att som medarbetare uppleva förtroendet att utföra arbetet på det sätt jag själv väljer är starkt bidragande till att bli engagerad och här finns ofta en potential att utveckla. Pandemin i form av hemarbete kan för ganska många av oss ha haft den här funktionen, vi har blivit tvungna att lita på medarbetares egen förmåga att prioritera och organisera sitt arbete i högre grad än annars – låt oss lära av den processen, säger Rikard Arenius. 

Relationer 

Relationer är en utmaning när medarbetare inte träffas fysiskt på samma sätt som tidigare. Vi ser i samhället en fantastisk uppfinningsrikedom avseende att skapa möten och umgänge i nya former. För chefer är det viktigt att tänka på medarbetarens hela livssituation – kanske har hen bättre relationer än någonsin med sina barn och en respektive, eller kan å andra sidan tillbringa all tid ensam och vara berövad de relationer som varit betydelsefulla, nämligen till kollegorna. Rikard Arenius menar att chefen både har möjligheter att skapa relationer, men att det också finns begränsningar i vad man kan göra. 

– Chefen kan och ska knappast lägga sig i det här området i någon högre grad men att erbjuda alla de möjligheter man kan av att exempelvis vistas på arbetsplatsen om man så önskar och faktiskt att vistas hemma om det passar bättre ger medarbetaren en chans att själv hantera relationer. En central relation är den mellan dig som ledare och din medarbetare. Att känna sig sedd, förstådd och uppskattad är nycklar och det klarar vi att förmedla via en skärm eller till och med en telefonlinje. Planera in relationstid och prioritera den liksom du gör med andra arbetsuppgifter. 

Mening och prestationer 

Mening och prestationer är viktiga påverkansområden för ledare. Att förklara, sätta i sammanhang och påminna om vilka effekter arbetet har för människor eller samhället är sätt för chefer att få medarbetarna att känna att det de gör har en mening 

– Fundera på vad som driver din medarbetare, varför hen arbetar med detta, vad som ger en känsla av prestation, av uppnående exempelvis. Det är inte säkert att det är samma saker som driver dig nämligen. Alltför många chefer redovisar försäljningssiffror och avkastning för ägaren för medarbetare som drivs av kundnyttan och att få professionell förkovran. När du pratar om kundnyttan eller medarbetarnas professionella utveckling och kan sätta dem i meningsfulla sammanhang skapas eller stimuleras känslan av mening och prestation, och detta låter sig faktiskt också enkelt göras via en skärm, avslutar Rikard. 

5 tips för att skapa långsiktigt uthålliga arbetsplatser 

  1. Förmedla de positiva känslor du själv känner, såsom hopp och tillförsikt 
  2. Tillåt all den påverkan och ge allt det förtroende som är möjligt. Ta chansen att prova nu! 
  3. Schemalägg och prioritera relationstid med medarbetarna 
  4. Ta reda på, om du inte redan vet, vad som driver dina medarbetare 
  5. Påtala och påminn om vilka effekter och vilken nytta ert arbete ger, gärna kopplat till medarbetarnas drivkrafter.