Yngre upplever mer fysisk smärta på grund av arbetet

1 feb 2021
I Jobbhälsoindex 2020 kan du bland annat läsa om hur svenskt arbetsliv har hanterat covid-19. Hur arbetsgivare har agerat och hur medarbetare har reagerat? I det här blogginlägget kan du läsa ett utdrag ur Jobbhälsoindex 2020 där varannan anställd uppger att de inte kunnat arbeta hemifrån.

Ladda ner Jobbhälsoindex 2020

Fysisk smärta till följd av arbete är ett stort problem i svenskt arbetsliv. Jobbhälsoindex 2020 visar att allt fler yngre upplever mer fysisk smärta på grund av arbetet. Det är en oroande utveckling. 

yngre blogg 2021 feb.jpg

Fortfarande har mellan 40-50% av arbetande befolkningen ett arbete som ger upphov till återkommande smärta i kroppen. Det understryker vikten av att arbetsgivare inte slappnar av vad gäller att förebygga fysiska problem i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Såväl stillasittande arbete som alltför tung belastning kan leda till olika smärttillstånd. Kroppen är byggd för rörelse och belastning, särskilt om det finns variation och möjlighet till återhämtning. Det mest gynnsamma är om man kan planera arbetet så att det finns en variation mellan sittande, gående och stående arbetsmoment.  

Det är också bra att minimera statiska arbetsställningar där muskler måste arbeta länge utan paus. Sådant typ av arbete påverkar blodflödet till musklerna negativt och ökar risken för belastningsbesvär ökar.  

Sammantaget uppkommer belastningsbesvär ofta i samband med tunga lyft, repetitivt arbete samt vid påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser. Det kan också handla om att man måste använda vibrerande eller tunga verktyg. Även den organisatoriska arbetsmiljön spelar roll för den fysiska hälsan. Högt arbetstempo, tidspress, styrt arbete och otillräcklig tid för återhämtning är alla faktorer, som kan bidra till belastningsbesvär.

Vid hög mental belastning, när mycket information ska bearbetas och det behövs snabba beslut, ökar muskelspänningen och påverkar risken för besvär.

Vill du se över den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats? Ladda ner vår checklista som ger en översikt kring den organisatoriska och psykosociala statusen i organisationen. 

De fysiska kraven i arbetet är ena sidan av myntet. Den andra sidan handlar om vilken kapacitet man har att möta de kraven, hur väl anpassad kroppen är för att utstå olika typer av belastningar med andra ord. Man kan tro att om man rör på sig och belastar kroppen fysiskt i arbetet, då behöver man inte träna på sin fritid. Egentligen är det tvärtom. De som belastar kroppen i sitt arbete måste snarare vara extra noga med att kroppen är byggd för att klara belastningen.  

Vi ser att det finns en tydlig tendens att det är de yngre som besväras alltmer av fysiska besvär, vilket är oroande, eftersom man ska hålla för arbetet i många år till. Nära hälften av alla som är under 30 år upplever att de minst några gånger per månad har smärta i kroppen relaterat till arbete. Förklaringarna kan vara flera; att yngre helt enkelt har sämre fysiska förutsättningar eller att de har en mer belastande arbetsmiljö, till exempel för att de äldre haft tid att söka sig till arbete som man trivs med och klarar av (”healthy worker effect”).  

arbetsmiljöverkets hemsida finns bra information och checklistor att använda för att arbeta med den fysiska arbetsmiljön. Där finns också information om de nya bestämmelser som gäller för handintensivt arbete. Syftet med föreskriften är att förebygga skador i axlar och skuldror, som är mycket vanligt förekommande och ofta orsakas repetitivt arbete med händerna vi löpande band och liknande moment.