Inovyn - bedömer risker och förebygger

29 sep 2020
Kemikalier är naturligtvis förenat med vissa risker. För Inovyn, ett internationellt företag med en stark lokal närvaro i Stenungsund, tar man riskerna på allvar och har gjort arbetsplatsen trygg och säker.

I en verksamhet där medarbetarna riskerar att utsättas för kemikalier och både höga tryck och temperaturer måste säkerhet vara ett ledord. Om verksamheten dessutom pågår 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan ökar riskerna och därmed blir så klart det förebyggande arbetsmiljöarbetet ännu viktigare. Det här är verkligheten för företaget Inovyn. 

Maud Andhult är HR-manager och Anne-Louise Thäng är arbetsmiljöingenjör på Inovyn. I det här blogginlägget berättar de själva om hur de ser på sitt arbetsmiljöarbete. 

– Vi jobbar med riskbedömningar hela tiden. På olika nivåer, alltifrån enkla riskbedömningar på individnivå till övergripande riskbedömningar. Dels så följer vi de föreskrifter som finns men sen har vi också tagit fram egna riskbedömningar och verktyg för att identifiera risker, säger Anne-Louise Thäng, arbetsmiljöingenjör på Inovyn.  

Engagemang ger en bra arbetsmiljö 

En viktig nyckel till en hållbar arbetsmiljö är engagemanget. Arbetsmiljön måste vara en fråga som prioriteras av alla i organisationen.  

– Det är det vi strävar efter, att få alla involverade i sitt dagliga arbete. Vi har ett väldigt bra samarbete med våra skyddsombud. De är väldigt involverade i riskbedömningarna Det tror jag är tydligt för alla som arbetar hos oss. Både egen personal, men också entreprenörer. Det är inte bara en slogan vi använder. Det är så, på riktigt, säger Anne-Louise. 

– Det genomsyrar hela organisation. Säkerhet är något som alltid kommer först på alla möten och i alla sammanhang , fortsätter Maud Andhult. 

Företagshälsan är en självklar partner 

För oss på Avonova ser vi gärna att vi som företagshälsa är inkopplade i ett tidigt skede för att kunna arbeta förebyggande. De mest hållbara organisationerna är de som är proaktiva i sitt arbetsmiljöarbete. Inovyn har samma syn på saken. 

– Vi arbetar väldigt tätt med företagshälsovården. Till exempel vid rehabilitering kommer de in tidigt för att kunna fånga upp och försöka få tillbaka medarbetare till arbete. Sen har vi täta avstämningar, säger Maud. 

– Jag har också tät kontakt med företagshälsan i mitt arbete. Ofta i att planera utbildningar och medicinska kontroller, tillägger Anne-Louise. 

Viktigt med en drogfri arbetsmiljö 

På Inovyn är det viktigt att nya medarbetare förstår att säkerheten står i centrum.  Alla nyanställda får genomgå en hälsoundersökning. Men för att arbetsmiljön ska fungera krävs det också att arbetsmiljön ska vara drogfri.  

– Vid en nyanställning gör vi alltid ett drogtest i slutet av rekryteringsprocessen. Sen gör vi också drogtester på en viss procent av de anställda varje år, som sker slumpmässigt, berättar Maud. 

För sitt arbetsmiljöarbete tilldelades Inovyn 2019 Avonovas utmärkelse Guldpilen för Sveriges mest hållbara organisation i kategorin stora företag.