Kunden berättar - så bedriver vi arbetsmiljöarbetet under pandemin

20 okt 2020
När pandemin slog till i våras bestämde Länsstyrelsen i Västra Götaland att de som kunde skulle arbeta hemifrån. Men även när inte medarbetarna var kvar på kontoret fortsatte man ta sitt arbetsmiljöansvar. Tillsammans med Avonova tog de fram en utbildning som alla kunde ta del av, var de än befann sig.

Anna Olofsson är HR-partner på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Så här upplevde hon den stora omställning som pandemin tvingade fram, och den digitala utbildning de tog fram tillsammans med Avonova. 

Pandemin har inneburit en stor förändring. De allra flesta arbetar hemifrån. Det var eomställning vi var tvungna till, men en omställning som vi också hade möjlighet att genomföraMen det var viktigt för oss att veta om det här var hållbart. 

Enkät visade att den fysiska hälsan stod ut 

För att få veta mer om hur hemarbetet påverkade medarbetarna genomförde man en speciell enkät där man fokuserade på hemarbetet. Både den sociala och fysiska aspekten. 

“Svaren var övervägande positiva men den fysiska arbetsmiljön stod ut. Medarbetarna upplevde mer stelhet och rörde sig betydligt mindre under dagen. Vi har löpande möten där cheferna stämmer av arbetsmiljön med sina medarbetare, men vi kände att vi behövde en kunskapspåfyllnad”, berättar Anna Olofsson.    

Lösningen blev en digital utbildning via länk. Utbildningen hölls live vid tio olika tillfällen där deltagarna också hade möjlighet att ställa frågor till utbildaren via en chatt. 

Här hittar du våra digitala utbildningar

Corona skyndade på processen 

Men tankarna på digitala utbildningar fanns redan tidigare. Tillsammans med Avonova hade Länsstyrelsen i Västra Götaland redan diskuterat vilka möjligheter som fanns. Men pandemin gjorde behovet aktuellt på ett helt nytt sätt. 

Vi har en bra dialog med Avonova sedan innan. Vi hade redan tidigare diskuterat hur ska vi kunna nå ut med kompetensutvecklingsinsatser till våra medarbetare. Och det har vi velat göra digitalt, berättar Anna Olofsson.  

Visste vad man ville 

Anna Olofsson berättar att en faktor som gjorde projektet smidigt var att de hade en klar bild över vad man ville ha. 

Vi ville inte att utbildningen skulle vara för lång och den skulle vara lätt att ta till sig. Vilken plattform ska man ta del av utbildning? Det skulle finnas möjligheter att ställa frågor via chatt, och därför var det viktigt att den skulle livesändas. Vi ville att deltagarna skulle kunna vara delaktiga. Vi ville inte heller att det skulle vara endast en ergonomiutbildning. Den skulle också handla om rutiner för återhämtning blandat med rörelseövningar samt om sociala interaktioner. Istället för att erbjuda en länk på intranätet så bokade man en tid i kalendern. 

Kommer att testas även i framtiden 

På frågan om satsningen på digitala utbildningssatsningar kommer att fortsätta är svaret självklart 

Ja det gör vi jättegärna! Det gick smidigt från att vi hade behovet till att vi hade en utbildning på plats. Det här var ett jättebra komplement till alla våra andra insatser under pandemin. Vi kommer absolut att testa det här igen i andra sammanhang”, avslutar Anna Olofsson.