Erik Larsson Bygg – en arbetsplats öppen för alla

12 mar 2020
Erik Larsson Bygg vann 2019 års utmärkelse Guldpilen i klassen för små företag. En stor anledning till att byggföretaget från Limmared vann utmärkelsen var HR-chefen, Sonja Larssons, arbete mot branschens machokultur.

– Vi har tagit ställning mot machokulturen som skapar en dålig arbetsmiljö. Psykiskt, men också fysiskt, då den leder till ökat risktagande, berättar Sonja Larsson, HR-ansvarig på Erik Larsson ByggDet väckte väldigt mycket heta känslor i början. “Varför måste vi göra detta?”. Men med tiden har fler kommit till insikt och lär sig mer. Det känns som rätt tid nu, fler och fler börjar se att det här är viktigt. Man har börjat reflektera över frågor om varför en sån stor majoritet av de som dör i arbetsplatsolyckor är mänfortsätter hon. 

sonja_larsson_avonova_företagshälsa.jpg

Sonja Larsson vill se en byggbransch som är öppen för alla.

Med den insikten har Erik Larsson Bygg kopplat ett större grepp om arbetsmiljöarbetet, där företagets värderingar är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och suddar ut gränserna mellan fysisk och organisatorisk arbetsmiljö.  

Ofta har det handlat om att syna sig själv. Att inse att något som varit okej förut inte nödvändigtvis är det längre. Det gäller både jargong och arbetsutrustning. 

En byggbransch öppen för alla 

För Erik Larsson Bygg räcker det inte att bara motverka machokulturnegativ jargong och beteenden på den egna arbetsplatsen. De har ambitionen att sprida kunskapen vidare.  

Ett sätt är initiativet Byggkurage, en uppförandekod som uppmuntrar till trevligare och säkrare arbetsplatser där medarbetarna bryr sig om både varandra och tar säkerhetsföreskrifter på allvar. Syftet är en byggbransch öppen för alla, oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning. 

– Det räcker inte med bara byggbranschen. Vi vill få till en förändring i samhället i stort. Våra exempel kommer från byggbranschen men vi är ute mycket och föreläser i till exempel idrottsföreningar, skolor och för politiker. 

byggkurage_avonova_företagshälsa.jpg

Det här är Byggkurage.

Medarbetarna är stolta 

Att bryta invanda mönster och att ändra attityder kan ta tid. Sonja berättar att det så klart inte alla har omfamnat arbetet med värderingarna. Men de har steg för steg sett förändringar i attityden. 

– Vissa en längre startsträcka, men vi märker att fler och fler börjar förstå. Vi har t-shirtar som det står “Omtanke på och “Tänk om på ryggen. Två medarbetare kontaktade mig och berättade att en elektriker ute på ett bygge hade pekat på t-shirten och frågat vad det betydde. De var stolta och hade berättat vad det betydde och varför det var viktigt. De var stolta över att föra budskapet vidare. De hade fått insikt i frågan och kunde prata om det ute byggarbetsplatser. Det är den finaste bekräftelsen jag har fått i det här arbetet. Nu känner den elektrikern till det. Det blir ringar på vattnet. Att det här budskapet kommer från en byggarbetare är hundra gånger bättre än att det kommer från mig. Det blir mer på riktigt då. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet i fokus

Förutom arbetet med värderingsfrågor försöker Erik Larsson Bygg även att göra mer än vad som krävs när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det gäller i allt ifrån hur man köper in skyddsutrustning till hur man gör medarbetarundersökningar. Enligt Sonja handlar det om att vara sann mot sina värderingar - om inte de egna medarbetarna mår bra så spelar de fina värderingarna inte någon roll. Hos Erik Larsson Bygg hänger allt ihop och stannar inte vid fina ord. Det hoppas Sonja ska få även andra att ta arbetsmiljöarbetet på ännu större allvar 

– Jag hoppas att det ska inspirera. Vi är inte ett stort bolag. Många säger att de inte har resurser. Då säger jag “hur har ni inte resurser att arbeta med det här?”.