Avonovas guide till handintensivt arbete

22 jan 2020
Från och med den 1 november 2021 kommer de delar i Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 som berör handintensivt arbete att gälla. Det är alltså hög tid att sätta sig in i ämnet. Den här guiden hjälper dig att identifiera risker och ger dig praktiska tips på hur du förbättrar arbetsmiljön om det förekommer handintensivt arbete på arbetsplatsen.

Knapp som leder til nettside hvor du kan melde deg på Avonova Sveriges nyhetsbrev

Den 1 november 2019 började Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 att gälla, men reglerna kring handintensivt arbete börjar gälla först i november 2021 

AFS 2019:3 innebär kortfattat att arbetsgivaren regelbundet måste anordna medicinska kontroller om arbetstagarna utsätts för vissa faktorer i arbetsmiljön, som man vet kan leda till ohälsa. En av dessa faktorer är handintensivt arbete.  

Syftet med AFS: 2019:3 

Arbetsmiljöverkets syfte med de medicinska kontrollerna är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön och att skydda de arbetstagare som är extra utsatta. Det är också viktigt att se om medarbetare som arbetar med handintensiva arbeten är fysiskt och psykiskt lämpade för arbetsuppgifterna och verktygen. 

Vad är handintensivt arbete? 

Enkelt förklarat är handintensivt arbete upprepande rörelser. Ofta utförs rörelserna i högt tempo och i kombination med kraft. Handintensivt arbete är vanligt i byggbranschen och inom monteringsarbeten, men ofta utsätts även tex. butiks- och kassapersonal, tandvårdspersonal och frisörer för handintensivt arbete.    

Så vet du om handintensivt arbete förekommer på ditt företag 

Förhoppningsvis gör du redan regelbundna riskbedömningar i din verksamhet. Vid en riskbedömning kommer det troligtvis att framkomma om det förekommer handintensivt arbete eller inte. Handintensivt arbete bedöms utifrån hur snabba handrörelserna är (rörelsehastighet) och hur mycket kraft som krävs (ansträngning) och hur länge handrörelserna pågår under arbetsdagen. Om du via en riskbedömning har anledning att tro att det förekommer handintensivt arbete är det en god idé att genomföra en fördjupad riskbedömning med stöd av en ergonom från din företagshälsa. 

Skulle riskbedömningen visa att det handintensivt arbete förekommer mer än fyra timmar per dag (Arbetsmiljöverktets gränsvärde) så bör medicinska kontroller genomföras och sedan upprepas minst var tredje år. 

För att minska exponeringen för extra utsatta medarbetare kan man till exempel rotera arbetsuppgifter och införa tätare pauser. Satsa även på en bra introduktion och ergonomiutbildning för nyanställda. 

handintensivt.png

Så här ser Avonovas process ut vid handintensivt arbete.

Risker vid handintensivt arbete 

Handintensivt arbete ökar risken för belastningsrelaterade besvär i nacke, skuldra, arm och hand. Många besvär kan utvecklas över tid, och de negativa konsekvenserna kan komma att visa sig efter flera år. Därför är de medicinska kontrollerna viktiga för att tidigt upptäcka symtom på ohälsa.  

Tips till arbetsgivare 

För en säker arbetsmiljö, där ohälsa och sjukskrivning förebyggs, krävs ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Här är några tips på hur du arbetar hållbart med arbetsmiljön: 

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver ett samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och gärna din företagshälsa. Se till att involvera alla och skapa delaktighet. 
  • Genomför introduktionsutbildningar för nyanställda 
  • Erbjud ergonomiutbildningar anpassad till er verksamhet och era behov. En ergonom från din företagshälsa kan hjälpa dig att välja rätt utbildning 
  • Var uppmärksam på tidiga signaler som kan ha samband med brister i arbetsmiljön 
  • Uppmana medarbetare att skriva avvikelse- och incidentrapporter.  
  • Samla ihop information från sjukfrånvarostatistik, resultat från skyddsronder och riskbedömningar, medarbetarenkäter etc. och genomför en samlad arbetsmiljökartläggning, utforma handlingsplaner och följ upp att genomförda åtgärder 

För mer information om tjänsten fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.