Nya möjligheter med karriärväxling

6 apr 2020
När ett företag lägger ner verksamheten så står det oftast kvar medarbetare som behöver hjälp med att komma vidare i sina karriärer. Sådan var situationen när en stor tillverkningsindustri i Mariestad skulle flytta produktionen utomlands. Kvar stod flera hundra medarbetare som nu behövde hjälp att hitta ny sysselsättning, och det var Avonova som skulle hjälpa dem med omställningen och karriärväxlingen.

Yrkesvägledning, studievägledning och speciella behov 

Peter Nordin är karriärutvecklare inom Avonova och arbetade med uppdraget i flera år. Det handlade sammanlagt om 350 - 400 personer som behövde komma vidare och hitta en ny sysselsättning. Det tog tid, men resultat blev bra.  

– Det var dels människor som skulle ut i vanligt arbete, det var den största gruppen, men sen var det många som också hade speciella behov, berättar han.

– Det har varit både yrkesvägledning och studievägledning. 

En företagshälsa ser helheten 

En av de stora fördelarna med Avonovas karriärväxling är bredden på övrig kompetens och arbetsmiljöperspektivet. Karriärutvecklarna har hela Avonovas samlade kompetens av bland annat företagsläkare, företagssköterskor, ergonomer, psykologer och organisationskonsulter i ryggen. 

 – Avonovas styrka är bredden. Det är en del som inte mått så bra och har haft ont och då har Avonova passat väldigt bra, med tanke på att de även erbjuder bland annat företagshälsa. 

Enligt Avonovas karriärutvecklare är det ingen självklarhet att en företagshälsa erbjuder de här tjänsterna. 

 I många fall arbetar företagshälsan med den inre processen, och tittar på omplaceringsmöjligheter på arbetsplatsen. Kan man inte omplaceras kan vi anlitas för att hjälpa individen att komma vidare, berättar Peter Nordin. 

Engagemanget viktigt för karriärväxlingen 

Mycket av framgången med karriärväxlingen ligger i engagemanget som Avonovas karriärutvecklare lägger ner i sitt arbete. 

 Vi följer upp varje individ som vi har hand om, även när det är löst, så att vi vet att allting fungerar och att man har fått den hjälp man behöver. Det är vår kvalitetssäkring, avslutar han.