Svenska småföretag – en viktig samhällsbärande funktion

5 sep 2019
Avonovas VD, Jörgen Malmenskog, berättar om varför småföretagen är viktiga för Sverige.

Vi har drygt 1,1 miljoner företag i Sverige – 99,9% har färre än 250 anställda. Fundera lite på talet, är det den bilden vi har på näthinnan av företagarsverige?

Lägg till att småföretagen, de med färre än 50 anställda tillsammans med enmansföretagen, sysselsätter drygt 2 miljoner av de knappt 3 miljoner, inom den privata sektorn, arbetande befolkningen, så inser vi vilken viktig grupp det här är. Vi inser också att om dessa arbetsplatser präglas av ett hållbart arbetsmiljöarbete – ja, då har vi ett starkt arbetande företagarsverige.

Vi vet att det ibland kan upplevas som svårt och tidskrävande att bedriva ett arbetsmiljöarbete. Vi vet att inom småföretagen finns det inte alltid utpekade resurser och ansvar för att bedriva arbetet. Ändå är det så viktigt. Inte minst är lagstiftningen kring arbetsmiljöarbetet tydligt och kravställande.

Många företag lever idag i en vardag där man faktiskt inte uppfyller grundläggande krav – omedvetet. Vi vill ändra på det, vi hjälpa Sveriges små- och medelstora företag att bli bättre på sitt arbetsmiljöarbete. Vi vet att det gör skillnad. Det är faktiskt en bra bit över 1 miljon yrkesarbetande som aldrig har varit i kontakt med företagshälsan – så kan vi inte ha det.

Vad gör vi konkret för att lotsa och hjälpa små- och medelstora företag in i ett effektivt arbetsmiljöarbete? Vår erfarenhet säger oss att man skall börja med systematiken – ja, det kan låta banalt och till med lite trist men det är så det börjar. Att skapa en process för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ta utgångspunkt i det.

I SAM Digital har Avonova tagit fram ett digitalt verktyg för att skapa förutsättningar för just detta. SAM Digital är ett webbaserat ledningssystem för att stötta och driva processen i arbetsmiljöarbetet med organisationen och medarbetarna i fokus. Genom SAM Digital får ni kontroll över arbetsmiljöarbetet och skapar en arbetsplats som öppnar för dialog i frågorna kopplade till den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Skall man börja någonstans – börja här. Småföretagen är bra för Sverige – friska och hållbara arbetsplatser är bra för företagen.

Sköt om er!

Jörgen Malmenskog, VD och koncernchef