Återhämtning – bästa sättet att motverka stress

12 sep 2019
God återhämtning är det mest effektiva sättet att motverka stress. Både i arbets- och privatlivet. I det här blogginlägget delar Avonovas experter med sig av sin kunskap kring återhämtning.

Hur mycket kostar er stress? - räkna själv

2018 visade vår undersökning att varannan anställd var stressad på arbetet. Trots en relativt stor medvetenhet kring problematiken kring utbrändhet är problemet ändå utbrett. Något som kan leda till stora problem både för den enskilde medarbetaren som för organisationen och samhället i stort. 

På Avonova lyfter vi gärna fram återhämtningen som en viktig faktor för att förebygga utbrändhet. Återhämtning gör att vi skapar en bra förmåga att hantera fysisk och psykisk påfrestning på bästa sätt och förebygger ohälsa och sjukdom.

”Kokar i huvudet”

Vad kan brist på återhämtning då leda till?

– Brist på återhämtning leder till oro och stress som i sin tur leder till ångest. Hjärnan blir stressad, en del uttrycker det som att ”det kokar i huvudet” och det är ett tecken på hjärntrötthet. Tar man inte hand om detta i tid så leder det till utmattning och på sikt till en utmattningsdepression. En utmattningsdepression kräver sjukskrivning och ett samarbete mellan läkare och psykoterapeut i rehabiliteringen för återgång till arbete, berättar Diana Lyrholm Ringborg, psykoterapeut på Avonova.

Chefen är viktig för din återhämtning

En viktig faktor för god återhämtning är ledarskapet. Diana menar att chefen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för återhämtning. Hon har några konkreta tips på hur chefer kan skapa förutsättningar för sina medarbetares förmåga att hantera stress.

– Det är viktigt med regelbundna uppföljningar och att vara en närvarande chef, det ger en känsla av delaktighet. Medarbetarens arbetsuppgifter bör vara tydliga, det skapar trygghet. Ha en bra dialog och hjälp till vid förändringar med en tydlig riktning. Ge handledning vid behov och ge adekvat information. Om chefen lyssnar känner sig medarbetaren respekterad. Det empatiska ledarskapet är det mest hållbara. Det är viktigt med ”psychological safety” mellan chef och medarbetare, avslutar Diana.

Mäter individers förmåga till återhämtning

Förutom att ha rätt förutsättningar på arbetet är vår lediga tid viktig för återhämtning. Rätt mängd träning, god kost och sociala aktiviteter är viktigt för en god återhämtning.

Thomas Brännström är processledare inom Avonova Active och arbetar med livsstilsanalyser, en metod som bland annat mäter individers förmåga till återhämtning.

Deltagaren som gör en Avonova Livsstilsanalys får en mätutrustning bestående av två elektroder som fästs på bröstkorgen och bärs i tre dygn. Elektroderna mäter hjärtfrekvensen under de 72 timmar då de är kopplade, det ger en bra bild av hälsoläget.

– Det är vanligt att den i den objektiva mätningen tydligt visar att det saknas återhämtning på dagtid, vilket inte behöver vara ett problem, det beror lite på hur bra återhämtningen under sömnen är och hur den totala belastningen är. Obalans beror ofta snarare på bristande återhämtning än hård belastning, berättar Thomas Brännström.

– Vi återkopplar resultatet på ett coachande och motiverande sätt vilket borgar för att det som för individen känns angeläget sätts upp som mål. Vi förordar att det bara sätts några realistiska mål till att börja med då många sätter många mål i varje område. På organisationsnivå skapas också grupprapporter som analyseras för att ge möjlighet att göra förändringar och ta initiativ till förändring och förbättring, avslutar Thomas.

Expertens tips för god återhämning

1. Prioritera sömn

2. Boka in för dig återhämtande stunder på dagtid

3. Motionera regelbundet på en för dig rimlig nivå.

4. Undvik alkohol, för tuff träning på kvällen och skärmarbete innan sömn

5. Identifiera och om möjligt hantera de mest stressfulla aktiviteterna

6. Ät sunt