Vad kännetecknar en hållbar organisation?

4 sep 2019
Avonovas VD, Jörgen Malmenskog, ger sin syn på vad som egentligen kännetecknar en hållbar organisation.

Jag vill gärna passa på att fånga några ord om vad som kännetecknar en hållbar organisation. Frågan är inte helt okomplicerad att besvara. Det finns många aspekter och perspektiv som kan och ska vägas in.

För att ge en bild av vårt synsätt över av vad som kännetecknar en hållbar organisation, skulle jag vilja börja med att kort beskriva vilka vi är och vad vi gör.

Avonova är ett multikompetent tjänsteföretag. Våra medarbetare spänner över ett brett kompetensområde - allt från läkare, sköterskor och arbetsmiljöingenjörer till organisationskonsulter och psykologer.

Vi träffar runt 30 000 chefer och har cirka 800 000 kundanställda kopplade till våra processer varje år, representerat av alla branscher och offentliga organisationer.

Det ger oss ett unikt empiriskt underlag för att kartlägga, analysera och processa frågeställningar som är relaterade till arbetsplatsen. Vi har en plattform som gör att vi kan "se" och i många sammanhang förutse.

Vad är det då vi ser när det kommer till vad som kännetecknar en hållbar organisation?

Arbetet med att skapa och bibehålla en hållbar organisation börjar i styrelse- och ledningsrummet, där ett tydligt och starkt ägandeskap av hälso- och arbetsmiljöfrågor är rådande. Synlighet av styrelsen och ledningens arbete blir kultursättande och skapar en organisation av medarbetare som tänker hälsa.

Många gånger krävs det även ett mod att våga sätta hälso- och arbetsmiljöfrågor i ett långsiktigt perspektiv. Att våga investera i humankapitalet i motsvarande kontext som i det tekniska kapitalet.

Vi får ofta frågan om vad det rent konkret innebär att jobba hållbart. För att sammanfatta det kan vi säga att det handlar om att arbeta systematiskt med kunskap och insikt om arbetsprocesser på alla nivåer och att uppmuntra och utveckla förmågan att se tidiga mönster och avvikelser.

Vi ser att organisationer som har förmågan att sätta transparens, långsiktighet och tydliga uppdragsbeskrivningar i en reflekterande kontext skapar hållbara arbetsplatser.

Till stora delar speglar och symboliseras hållbara organisationer av ett hållbart ledarskap.

Om vi skall försöka oss på, att utifrån vad vi ser, plocka ut några kärnparametrar som definierar ett bra ledarskap så blir det just förmågan att vara transparent och inkluderande, visa vägen med att leva som man lär men också att vara tydlig i förväntansbilder, rollbeskrivningar och att även våga vara chef. Att våga sätta strukturer och rutiner i fokus. Vi ser att organisationer som har ett ledarskap som innefattar det här, mår faktiskt ganska bra och har hållbara arbetsprocesser. 

Avslutningsvis vill vi dela med oss av en rykande färsk kundundersökning där vi med glädje noterar ett stort antal svarande kunder, fler än 2500 chefer och HR-ansvariga har gett sig tid till en konkret feedback kring frågor som handlar om leveranser, kvalitet, framtida tjänster och om vi håller överenskommelser. På alla punkter får vi ett mycket gott betyg men även förslag på förbättringar - det sista mycket viktigt och med stor ödmjukhet och systematik tar vi till oss en hel del av de förslag som våra kunder ger oss.  Extra mycket gläds vi åt den definition vi får av våra kunder som ett kunskapsföretag. Överensstämmer mer än väl är betyget på den frågan. Bättre feedback kan inte våra 650 hälso- och arbetsmiljöspecialister få.

Vår ambition är att visa vägen till en hållbar arbetsmiljö.  

Välkommen till Avonova

Jörgen Malmenskog, VD och koncernchef