Vad definierar en hållbar organisation?

10 sep 2019
Just nu sitter Guldpilen-juryn och väljer ut de sista kandidaterna som går till finalomgång i Guldpilen 2019. Vi bad Åsa Allerstav Pettersson, företagssköterska på Avonova som berättar mer om sin syn på vad som kännetecknar en hållbar organisation.

Åsa, du arbetade med ett av företagen som nominerades till Guldpilen 2018. Vilka är dina bästa tips på hur man blir en hållbar organisation?

Det är många små saker som skapar hållbarhet i hälsoarbetet, här är några exempel.

  1. Systematiska obligatoriska hälsosamtal hos företagshälsan som fångar upp tidiga signaler på ohälsa hos individen.

  2. Ett nära samarbete mellan företagshälsan, HR och chefer, skapar kännedom om arbetsmiljö/risker, medarbetare som också ger teamet möjlighet att föreslå tidiga insatser. Relationen och närheten är viktig.

  3. Att chefer får stöttning både via HR och företagshälsa. Många chefer har ett stort engagemang för sitt uppdrag. De vill verkligen att medarbetarna ska må bra - då kommer de göra ett bra jobb.

  4. En ”frikostighet” i tänket kring företagshälsa. Gränsen mellan vad som är arbetsrelaterat eller privat är svår att dra men hänger ofta ihop och påverkar oavsett arbetsinsatsen. Min uppdragsgivare går hellre in med en kortare insats (ex 3 stödsamtal), för att på så sätt undvika en sjukskrivning, istället för att vänta tills medarbetaren blir sjuk. Det blir en vinn-vinn-situation.

  5. Företag som investerar mycket pengar i det förebyggande arbetet, vilket är mitt teams uppdrag att se till att de får kvalitet på de insatser som vi gör och att de ska löna sig.

Åsa Allerstav Pettersson är företagssköterska på Avonova