Forma din chef

12 sep 2019
Massor av dagg och syrerik, frisk luft – ny "termin" och mental nystart för många av oss. Både du och din chef kommer laddade och pigga tillbaks från en välbehövlig vila. Nu är frågan, är du helt nöjd med hen (chefen alltså) och vill att relationen ser ut denna termin som den förra, eller finns det ytterligare att önska här?

Som vi alla vet är chefer ett folkslag med ganska stora brister och besynnerliga personlighetdrag, ett välkänt och uppskattat samtalsämne hemma vid köksbodet liksom vid fruktdisken på ICA. De brister i förmågor såsom att förstå vad du faktiskt gör på jobbet, i att visa uppskattning när du gör ett bra jobb och att låta dig vara i fred och göra jobbet på ditt sätt. Många av dem brister i tillit också, och kontrollerar eller granskar dig och ditt arbete, fast du har fullständig koll och egen ansvarskänsla. Jobbiga typer helt enkelt.

Du kan forma din chef

Nu hävdar jag att du kan forma chefen lite som du vill ha hen! Mitt resonemang bygger på det enkla antagandet att vi påverkar varandra, åt bägge håll. På hemmafronten är det självklart att barnet som för egen maskin hänger upp den blöta handduken, gör läxan och förbereder morgondagen slipper att ha tjatiga föräldrar medan den, möjligen något vanligare, tankspridda och lite lata ungen som glömmer, skjuter upp och tappar bort tenderar att ha förmånen av tjatiga och kontrollerande föräldrar.  

Om vi översätter till arbetsplatsen skulle detta betyda att en chef som känner sig trygg och bekväm med att arbetet fungerar som avsett avstå från att kontrollera eller lägga sig i och istället ägna sig åt att i lugn och ro göra en genomtänt och klok planering för verksamhetens utveckling liksom för din fortbildning. Jag kan väl erkänna att jag haft bägge sortens chefer och att jag i efterhand kan förstå förmannen på Plånyl i Linköping som gärna kastade några extra ögon på vad jag åstadkom, eftersom att jag brukade göra ungefär lika många kasserade som användbara produkter. Killen vid maskinen bredvid tror jag han snackade trav med – orättvist!  

Organisationskulturen präglar chefen

Vad är det som driver och påverkar just din chef och formar ledarstilen? Jag vet ju inte det, men vi kan vara säkra på att yttre faktorer såsom hur verksamheten går ekonomiskt, hur nöjda avnämarna är likväl som hur organisationskulturen ser ut påverkar starkt. Kulturen kan innehålla inslag att exempelvis kontroll, även av medarbetare som bevisat att de är ansvarskännande och noggranna (vilket faktiskt finns närmast inbyggt i många offentligt organiserade verksamheter numera) och kultur rår du inte på. Vi kan dock vara lika säkra på att chefens personlighet och ditt beteende är viktiga faktorer för hur ledarskapet utövas, jämför gärna med min förman ovan. Det du äger är möjligheten att ge chefen chansen att vara positiv och tillitsfull. Bra metoder är att axla medledarskapet genom att ta reda på vad som är viktigt för chefen och vad som gör hen lugn och tillfreds. Handlar det om att tidigt signalera när något riskerar att strula, att själv ställa frågor om vägval och vad som är viktigast eller att vara noggrann med deadlines kanske? 

Lagkamrater på olika positioner

Du och chefen spelar i samma lag. Ni har samma mål och anledning att vara på jobbet (jodå, så är det visst!) men olika roller. Din chef kan ha ett antal olika drivkrafter, det skiljer ju mellan alla oss människor, men du kan nog lugnt utgå från att ansvarskänsla och engegemang för själva verksamheten finns representerade. Ansvarskänsla yttrar sig som vilja att kontrollera när vi blir osäkra på hur saker fungerar, så börja du enklast med att skapa ett lugn för din chef genom att assistera med kollen – informera lite i överkant, lvererera det du lovat och signalera tidigt när du kommer att få svårigheter med leveransen. Kom ihåg att oro växer av informationsbrist och att en orolig chef är en kontrollerande chef.

Lycka till med chefsbygget!

Rikard Arenius, områdeschef för Avonova Management