Kunden berättar – Barometern

2 sep 2019
På Avonova slår vi gärna ett slag för våra kartläggningsverktyg. De är effektiva för att bedöma organisationers hälsa, systematik och effektfullhet. Vi har kartläggningsverktyg både för att få snabba svar på mjukare frågor om hur medarbetarna mår, till hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen.

I Småland finns transport- och logistikföretaget Börjes logistik och spedition som genomfört Barometern. Företaget har runt 100 anställda i Sverige och medarbetarna levererar varor både i Sverige och Tyskland. De kände behovet av en kartläggning av den systematiska arbetsmiljön. I samråd med Avonova föll valet på Barometern.

– Vi ville bilda oss en uppfattning av nuläget. Var vi står i dag, och vad vi kan göra bättre. Vi ville undersöka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi visste att vi hade en del att göra men inte riktigt hur väl implementerade processerna var hos gemene man inom företaget, säger Markus Kinnander, affärschef på Börjes logistik och spedition.

Experternas svar överraskade

Även om man tror att man vet vad svaren kan bli av en kartläggning kan resultatet ändå överraska.

–Svaren analyserade av Avonovas experter som kunde hjälpa oss att tolka dem. Vi kunde konstatera att det var bättre betyg hos personalen ute i verksamheten än hos arbetsledningen, som kände att de behövde mer kött på benen. Det gjorde det väldigt tydligt att det var där vi skulle börja; alla med personalansvar måste vara mer pålästa i sin roll.

En ny generation med nya krav

För att en genomförd kartläggning ska ge bra resultat är det viktigt att åtgärder görs efter att svaren analyserats.

– Vi vet att vi är duktiga, men vi kan bli ännu bättre. Så det här har vi jobbat vidare med. Vi har många anställda chaufförer, och det är en yrkesgrupp det är brist på. Sen kommer det nu en ny generation med andra krav på sina arbetsgivare. Vi måste göra detta för att kunna vara attraktiva. För att få ett avstamp kände vi att det var viktigt att göra den här analysen för att veta var vi står i dag och för att sen kunna göra förbättring. 

Enkelt att svara

En förutsättning för en god analys i en kartläggning är att medarbetarna faktiskt svarar.

– Det var en hög svarsfrekvens. Vi satte den i ett sammanhang och förklarade syftet så alla visste varför de skulle svara på den. Enkäten i sig fungerade perfekt. Många av våra medarbetare är ute på vägarna och jobbar och de kunde lätt svara på enkäten via sina smartphones.