Kör du bil med förbundna ögon?

15 okt 2019
I dagens arbetsliv blir det allt vanligare med glesa chefsled, eller att vi som ledare har långt till medarbetarna – geografiskt eller, faktiskt, mentalt. Många upplever att de har det långt till sin chef och känner sig utlämnade. De har å andra sidan friheten att själva utforma sina arbetsdagar, så länge de presterar det de ska.

Det krävs mer än en enkät

Vi mäter medarbetarnas mående en gång om året, eller kanske vartannat, i en kostsam och ansträngande process med hjälp av enkäter eller liknande instrument varpå följer analys och förslag på åtgärder. Vi som arbetar med att utbilda och stötta chefer träffar efter genomförandet av dessa undersökningar faktiskt ofta ett antal chefer som far illa av de resultat de får ta del av och letar efter förklaringar till medarbetarnas missnöje med ledarskapet. Enkäten ger fakta men oftast inte förklaringar. 

Detta är som att köra bil med förbundna ögon, titta ut en gång om året och dessutom då bara i backspegeln. Få av oss skulle ge oss på det, vågar jag påstå.

Orkar vi se framåt?

När dessutom själva mätningen, blicken i backspegeln, tar så mycket energi och tid att vi knappast orkar vidta några åtgärder utan ofta nog fastnar i att förklara (bort?) resultaten, för de blir för jobbiga eller svåra att arbeta med eller åtgärda. Då har vi ett otillräckligt sätt att styra arbetet mot ett närvarande och hälsofrämjande ledarskap. 

Känner du igen din organisation här?

Skapa kommunikationsvägar

Att vårda kommunikationen, vara tillgänglig och på riktigt nyfiken är det enklaste och billigaste sättet att få en glimt av hur vägen framåt ser ut. I praktiken krävs av dig att du har tid, såsom i att inte ha för många underställda, förtroendefulla relationer till medarbetarna och egen nyfikenhet. Om du leder på distans eller sällan har kontakt med dina medarbetare kan tekniska hjälpmedel, såsom exempelvis Avonova Dialog eller liknande, vara behjälpliga genom att skapa en ständigt öppen kommunikationsväg som åtminstone hjälper dig att veta om du är på väg ner i diket.

Nu har vi resonerat om påverkan på och kontrollen över medarbetarnas trivsel. Men hur blir det om vi kopplar in riktningen för deras ansträngningar också? Hur säker kan jag vara på att medarbetare jag inte träffar så ofta inte börjar hitta egna tolkningar av mål, prioriteringar av insatser eller för den delen vilka värderingar som ska vara styrande. Vårt fullskaliga experiment inom offentlig sektor med att kontrollera och skapa system för uppföljning för att hålla medarbetarna på banan har visat sig ha några nackdelar, och förmodligen ligger inte framtiden i en utökat kontroll-riktning utan snarare i kommunikations-spåret, där vi också glädjande nog kan få stöd av den tekniska utvecklingen.

Låt ditt ledarskap vara en ständigt pågående medarbetarundersökning, med full sikt och fart framåt!

//Rikard Arenius, affärsområdeschef Avonova Management