Avonova vill bidra med engagemang och kunskap

2 okt 2019
Företagshälsan Avonova deltar i debatten om stressrelaterad ohälsa på våra arbetsplatser. Med kartläggningar, opinionsfrågor och hållbarhetspriset Guldpilen vill de inspirera fler arbetsgivare att bygga ett hållbart arbetsliv.

– Arbetsrelaterad stress har blivit ett stort svenskt folkhälsoproblem. Fler arbetsplatser behöver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att motverka stressrelaterad ohälsa hos medarbetarna, säger Jörgen Malmenskog, vd på Avonova.

När gränserna mellan jobb och fritid blir otydliga drabbas allt fler av stressrelaterad ohälsa. I Sverige används diagnosen utmattningssyndrom för dem som fått symtom av långvarig stress utan återhämtning. Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig ofta stressad på jobbet, enligt cirka 28 000 hälsoundersökningar som Avonova har genomfört.

– Som Sveriges näst största företagshälsa kan vi bidra med både engagemang och kunskap till samhällsdebatten om arbetsmiljö och hälsa. Dessutom är det en affärsmöjlighet för oss om vi kan få fler företag och organisationer att syna den egna verksamheten, säger Jörgen Malmenskog. 

Avonova vill ta på sig en expertroll i media i frågor kring arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. En utmaning är att företaget vill lyfta fram de faktorer som skapar hälsa och hur man mår bra på jobbet, medan journalister ofta vill fokusera på problemen och allt det negativa kring ohälsa.

– Vi vill prata om lösningar och dela med oss av konkreta hälsoråd. Vårt viktigaste budskap är att investeringar i hälsa ger både högre medarbetartrivsel och ökad produktivitet. Att förebygga ohälsa är både enklare och lindrigare än att bota, säger Jörgen Malmenskog.

Intervjun kommer från PR-byrån Westanders PR-handbok 2020. Här kan du ladda ner hela boken.