SAM Digital - nytt verktyg som förenklar arbetsmiljöarbetet

13 jun 2019
Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan upplevas som svårnavigerat och det kan vara svårt att få en samlad bild av processerna där nya föreskrifter ska tolkas och implementeras och utfört arbete utvärderas. Avonova har nu tagit ett stort steg framåt för att kunna hjälpa sina kunder att hålla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lösningen heter SAM Digital.

SAM Digital är ett webbaserat ledningssystem som stöttar organisationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. På egen hand eller med stöd av Avonova kan kunden bygga och bedriva arbetsmiljöarbetet med flera olika funktioner, uppdaterat innehåll men också genom påminnelser till medarbetare om uppgifter som ska genomföras. 

– Funktionerna i SAM Digital gör det enkelt för arbetsgivaren att ge sina medarbetare rätt förutsättningar oavsett roll i arbetsmiljöarbetet, samt att det utförs med kvalitet och effektivitet då allt är samlat under samma paraply, berättar Anna Johansson som har varit drivande i utvecklingen av SAM Digital.  

SAM Digital är en svensk vidareutveckling av Avonovas norska systerbolags HMS Interaktiv, men anpassad för den svenska marknaden, då Norges krav och förutsättningar när det gäller arbetsmiljöarbete ser annorlunda ut i jämförelse med det svenska. 

Fyller ett tomrum

Anna arbetar i dag som arbetsmiljöspecialist och har en lång bakgrund som arbetsmiljöingenjör. De senaste åren har hennes fokus legat främst på utbildningar men även utveckling av nya tjänster. Hon ser att SAM Digital fyller ett tomrum på marknaden.

– Annars så skulle vi inte satsat på detta för våra kunder. Trots att arbetsgivare i Sverige har mycket att tillgå exempelvis genom Arbetsmiljöverket och Prevent, så saknas en plattform som håller samman helheten, förklarar hon.

SAM Digital passar alla typer av organisationer

SAM Digital är ett verktyg som passar alla företag, oavsett storlek och antal anställda. Innehållet i SAM Digital kan skräddarsys för att passa ett visst företag i en specifik bransch. Men verktyget kan bli ett extra bra stöd för företag som inte har SAM Digitals funktioner på plats i dag, och som heller inte har någon anställd som arbetar specifikt med systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Avonova har redan haft en pilotkund för att kunna testa systemet i praktiken. Kunden i fråga var nöjd med SAM Digital.

– Kunden vi valde för pilotuppdraget är en kund som vi visste skulle ställa krav på systemet och det har de gjort. Kunden ville ha något mer än det som de har haft fram till idag, ett system som inte viker sig bara för att deras engagemang ibland sviktar.

Anna ser också att SAM Digital har flera funktioner inbyggda än de 
förväntade vid det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Systemet kan även användas för att skapa struktur för övrigt personalarbetet i enklare form. Som att planera medarbetarsamtal, stöd för dess innehåll och dokumentation samt att till exempel planera kompetensutveckling. 

-Att ha en plattform för all dokumentation utan risk för att det försvinner, är en stor vinst i sig bara det, avslutar Anna. 

SAM Digital innehåller bland annat:

 • Arbetsmiljöhandbok,
  rutiner och policys
 • Fördelning av arbets-
  miljöuppgifter
 • Dokumentation och 
  uppföljning
 • Händelser, t.ex. tillbud
  och olyckor
 • Checklistor för under-
  sökning, t.ex. skyddsrond
 • Riskbedömning och  
  handlingsplaner
 • Årlig uppföljning
 • Medarbetaröversikt 
 • Kompetensplanläggning
 • Medarbetarsamtal
 • Arbetsplatsträff
 • Skyddskommitté
 • Arbetsutrustning
 • Kemikalier
 • Anhörigregister

Mer information om SAM Digital

Relaterade inlägg