Ny studie bekräftar att stress dödar

25 sep 2018
Det har kommit ny spännande läsning i form av en ny studie där man bland medförfattarna hittar två svenska grand old men och tungviktare inom sina respektive områden: professor Töres Theorell och professor Peter Westerholm.

Stresstopp minst lika viktigt som rökstopp

Med samlade data från sju olika studier gjorda i Finland, Frankrike, Sverige och Storbritannien undersöktes kopplingarna mellan förtida död och arbetsrelaterad stress.

Resultaten pekar på att det verkar vara lika viktigt att rekommendera stresstopp som rökstopp för män som drabbats av hjärtkärlsjukdom eller diabetes. Vi vet nog alla att det är viktigt att sluta röka, om inte förr, så åtminstone när man redan drabbats av hjärtkärlsjukdom eller diabetes. 

Fimpa stressen och må bättre

Vården lägger ansenliga resurser att få de här patientgrupperna att fimpa för gott. Stress har varit en känd riskfaktor för hjärtkärlsjukdom, men har inte givits samma tyngd och utrymme som rökning eller till exempel övervikt, höga kolesterolvärden, högt blodtryck eller fysisk inaktivitet efter en allvarlig hjärtkärlhändelse. Studien som omfattar mer än 100 000 deltagare pekar nu på att om man är stressad har man, liksom om man fortsätter röka, en nästan tvåfaldigt ökad risk för förtida död. Det verkar inte heller som att man kan minska den risken genom att ha god kontroll över andra riskfaktorer. De negativa konsekvenserna av stress består.

Företagshälsan har helhetsperspektivet

Här kan vi inom företagshälsan göra stor nytta. Vi kan uppmärksamma både individer och arbetsgivare på vikten av att se över stressnivån hos den här gruppen. Vi har kompetensen att utöver att stärka individens förmåga att hantera stress också ge råd kring relevanta sätt att minska belastningen på arbetet. 

 Sofia Åström Paulsson, medicinskt ansvarig, Avonova

Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig, Avonova

I förlängningen brukar det bli en hjälp för arbetsgivaren att hitta effektivare arbetssätt som kommer hela arbetsgruppen till del. Det är ju en önskan att alla arbetsplatser ska tänka hållbart redan innan osund stress uppstår, så att inga medarbetare blir sjuka av sitt arbete. 

//Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig, Avonova

 

Fyra tips för att minska din egen stress

1. Gör dig ersättlig. Försök involvera kollegor i ditt arbete så att det alltid finns någon som är insatt och kan ta över dina arbetsuppgifter om du blir sjuk eller behöver vabba. 

2. Ta paus. Se till att regelbundet ta korta pauser under arbetsdagen och försök att också hitta något som ger dig verklig återhämtning när du är ledig. 

3. Styr när du är uppkopplad. Undvik att kolla jobbmejlen de sista timmarna före läggdags och gör i stället sådant som får dig att varva ned.

4. Motionera. Se till att få in fysisk aktivitet i vardagen – din motståndskraft mot stress ökar rejält om du rör på dig regelbundet.

Fyra tips till arbetsgivaren för att minska stressen 

1. Arbeta systematiskt. Sätt konkreta och långsiktiga mål för att motverka stress och följ upp resultatet. Ett sätt att följa upp kan vara med det digitala verktyget Avonova Dialog.

2. Tydliggör ansvar. Var tydlig med vem som är ansvarig för vad och undvik detaljstyrning.

3. Fånga upp tidiga signaler. Ha regelbundna och täta avstämningar med medarbetarna om deras arbetssituation för att lättare kunna agera i tid.

4. Prioritera återhämtning. Informera om att övertid inte premieras och att mejl utanför arbetstid samt på semestrar ska undvikas.

Fem tidiga tecken på ohälsosam stress hos en kollega

1. Svarar inte på mejl och missar saker

2. Lyssnar inte och är inte helt närvarande

3. Går och pratar snabbt

4. Avbryter ofta

5. Blir irriterad på ett sätt som du inte är van vid