Avonova driver utvecklingen framåt

12 mar 2018
Avonova driver utvecklingen framåt

Avonova präglas av framåtanda och att inte bara verka inom branschen, utan att faktiskt utveckla den. Två viktiga delar av detta arbete är Arbetsmiljöutbildningen som syftar till att höja kompetensen hos verksamma Avonova-medarbetare och Avonovas vetenskapliga råd.

En person som är delaktig i båda projekten är Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Han är en av föreläsarna i utbildningen, under rubriken ”Det goda arbetslivet”, samt rådgivare i Avonovas vetenskapliga råd.

Att Magnus Svartengren ser behovet av Avonovas Arbetsmiljöprogram råder det ingen tvekan om. Som forskare har han vid många tillfällen velat se en utveckling av företagshälsovården och ett större engagemang från landets företagshälsor.

– Många inom traditionell företagshälsovård tänker väldigt reaktivt: man säljer det kunden vill ha. Jag tolkar den här utbildningen som offensiv: man ska komma fram till vad Avonova står för. Och jag tror att Avonova ligger bra till för ni är först med att på allvar tänka i de här banorna. Som forskare blir man väldigt förvånad när folk säger att de är intresserade av forskning men inte avser att delta. För vad menar man? En del vill vara nära forskning, en del vill läsa om forskning, och en del vill arbeta för att utveckla de egna metoderna och jag menar att det är avgörande för framtiden, berättar Magnus. 

 Magnus Svartengrens långa erfarenhet från forskarvärlden är en av de styrkor som gett honom hans plats i Avonovas vetenskapliga råd. Det är också den erfarenheten han själv känner är det som han främst kommer att kunna bidra med.

– I Avonovas vetenskapliga råd dras det olika projektförslag, och jag kommer med synpunkter på om jag tycker att de är bra och hur man ska tänka. Sen är besluten Avonovas egna. Jag hjälper till i diskussionerna helt enkelt, förklarar Magnus.

Vill du läsa publicerade verk av Magnus Svartengren hittar du dem på ammuppsala.se.

 

Två primära uppgifter för Avonovas vetenskapliga råd

 

Avonovas vetenskapliga råd är ett gränsöverskridande samarbete mellan Avonova och spetskompetens rekryterad från den akademiska världen, där nämnda Magnus Svartengren ingår tillsammans med Anders Möller, professor eremitus i socialvetenskap.

Avonovas Vetenskapliga råd har två primära uppgifter: att stötta forskning både praktiskt och ekonomisk samt att kvalitetssäkra både nya och gamla tjänster. I båda sina uppgifter är det för Avonova en branschexklusiv verksamhet som placerar Avonova i framkant när det gäller att utveckla och kvalitetssäkra tjänster.

 Med från start i arbetet med Avonovas vetenskapliga råd har chefspsykolog Robert Persson Asplund varit. Enligt honom uppstod rådet ur ett behov av att granska kvalitén på Avonovas tjänster, men också för att kunna stötta forskning. Men gruppen som arbetade med att ta fram Avonovas vetenskapliga råd förstod också att man skulle behöva ta hjälp av extern expertis.

Både Magnus Svartengren och den andre medlemmen, Anders Möller stod båda med på önskelistan, enligt Robert.

– Vi är väldigt glada över att ha med oss Magnus Svartengren och Anders Möller. De är väldigt duktiga och bidrar med väldigt mycket kunskap både om det här området, företagshälsa och arbetsmiljö, men också ur ett samhällsperspektiv – vad är på gång?

Avonovas vetenskapliga råd träffas fyra gånger per år. Robert berättar att det är viktigt för att kunna följa upp de projekt som vi är involverade i. När de bedömer vilka projekt som ska stöttas är det flera olika parametrar som bedöms.

–  Vi bedömer genom att titta på relevans – har Avonova nytta av det här, finns det någon kundnytta? Vi bedömer projektets genomförbarhet, kommer projektet att kunna genomföras? Vi använder oss av samma process som andra forskningsråd använder för granskning, förklarar Robert.