Guldpilennominerade – Tykoflex

29 maj 2018
Analys är en viktig nyckel i arbetsmiljöarbetet

Tykoflex från Tyresö är tillverkare av högkvalitativa kapslingar för skarvning och terminering av optokablar i luft, mark och hav. De arbetar löpande med att rusta cheferna med de kunskaper de behöver för att kunna förbättra arbetsmiljön. Det kan vara allt ifrån kurser om riskbedömningar konflikthantering till att lära sig medlingsteknik. De har också haft en ergonomiföreläsning med möjlighet till att se över ergonomin vid arbetsplatsen för varje enskild medarbetare på kontoret. Nu planeras också en likadan utbildning för de på arbetarsidan.

En av anledningarna till att Tykoflex nominerats till Guldpilen är den låga sjukfrånvaron. Där har ambitionen att se mönster och göra analyser varit en viktig nyckel i arbetet.
– När ser en ökning i frånvaron brukar vi undersöka vad det kan bero på och ha ett resonemang kring detta. En viktig parameter för oss är att mäta och jämföra mellan olika yrkesroller så att det inte förekommer en osaklig obalans i sjukfrånvaron, berättar Weronica Borgeström, HR-chef på Tykoflex. 

Weronica Borgeströmberättar att de har förstått vikten av att arbeta förebyggande med personligt bemötande vid sjukfrånvaro.
– De främsta metoderna är att hela tiden försöka arbeta förebyggande. Fånga upp medarbetare när dessa avviker från sitt normala beteende och stämma av hur det är, hur de mår och hur det känns på jobbet. Vi har personlig kontakt med den som ringer och sjukanmäler sig, så att denna vet om att den är saknad och behövs på arbetet.

Hälso- och arbetsmiljöfrågor är en del av Tykoflex vardag och engagerar hela chefsledet upp till VD. De använder skyddsombuden på ett korrekt sätt, gör riskbedömningar och arbetar aktivt med den fysiska arbetsmiljön. 
– Alla medarbetare tar sitt ansvar och bidrar till en mycket god arbetsmiljö. Vi är också duktiga på att se långsiktigt och inte tänka i ekonomiska korta termer. Dessutom går samtliga chefer och ledningsgruppen vissa utvalda utbildningar som till exempel BAM. Vi arbetar också mycket aktivt med resultaten från vår medarbetarundersökning.

Utmärkelsen Guldpilen delas ut till Sveriges mest hållbara organisation i tre olika klasser: små företag, stora företag och offentlig sektor.