Guldpilennominerade – Mariestads kommun

23 maj 2018
Arbetsmiljöarbete som präglas av engagemang

Vi fortsätter att titta närmare på Guldpilen-kandidaterna. Den här gången har turen kommit till Mariestads kommun.

Mariestads kommuns arbete med hälso- och arbetsmiljöfrågor präglas av engagemang. Med politiker och ledning i spetsen är frågorna ständigt högt upp på agendan. Uthållighet, envishet och metodik har varit några av framgångsfaktorerna. Gamla arbetssätt utmanas. Med kreativitet söker man nya lösningar och eftersträvar hög kunskap bland chefer och systematik i varje steg. 

Mariestads kommun har arbetat aktivt med sina hälso- och arbetsmiljöfrågor sedan flera år tillbaka. Bland annat genom satsningar som projektet Hälsolyftet där personal erbjudits provtagning och hälsoprofil en gång om året under tre års tid. 
– Vi har haft stort fokus på arbetsmiljöfrågor sedan 2002. De senaste åren har vi intensifierat detta arbete genom att arbeta än mer strategiskt, berättar Stefan Wallenå, HR-chef på Mariestads kommun.

Mariestads kommun har en ständigt krympande sjukfrånvaro, som 2017 låg på 6,2%, men ambitionen är att sänka sjukfrånvaron och höja frisknärvaron ytterligare. 
– Målbilden är en frisknärvaro på 95% eller mer. Sjukfrånvarons ska inte bero på brister i arbetsmiljön. Den upplevda hälsan ska ligga på en hög nivå hos våra medarbetare, och vi ska bedriva ett hälsoutvecklingsarbete där medarbetarna själva kan påverka hälsofaktorerna. Vi ska inte bara behandla symtomen utan hitta orsaken till symtomen och jobba därefter, förklarar Helena Eriksson, HR-konsult.