Guldpilennominerade – Lidköpings kommun

30 maj 2018
Lång tradition av att satsa på personalens hälsa

Lidköpings kommun har en lång tradition av att satsa på personalens hälsa. Med hjälp av ett brett utbud av friskvårdssatsningar, förebyggande arbete och tidiga insatser arbetar kommunen med syftet att medarbetarna ska må bra, hålla sig friska och trivas på sina arbeten. Lidköpings kommun visat tydligt att de tar hälsa och arbetsmiljö på allvar.

Nils Svensson, personalchef på Lidköpings kommun berättar att vikten av personalens välmående är förankrat i hela organisationen.
– Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och styrning i kommunen varav de personalpolitiska frågorna är en del. Arbetsmiljöfrågor diskuteras och återkopplas till Kommunstyrelsen löpande och utgör ett viktigt område för beslutsfattande och för att klara service till våra kommuninvånare. Personalfrågorna inklusive frågor kring arbetsmiljö och hälsa finns med i vårt styrkort i kommunen. Från våra politiker är frågan delegerad till förvaltningschef som driver frågan utifrån förutsättningar och behov i verksamheten. Utöver respektive linjeorganisation finns kommungemensamma resurser för att driva gemensamma frågor och specifika projekt anpassade till verksamheten. Vår satsning på hälsa och friskvård är en viktig del i vårt arbetsgivarvarumärke. 

 

Nils Svensson och Eva Niklasson, Lidköpings kommun

Lidköpings kommun har förstått att kunskap är en viktig nyckel i hälso- och arbetsmiljöarbetet. 
– Vi har löpande SAM-utbildningar ihop med Avonova riktade till chefer och skyddsombud. Genom våra hälsoinspiratörer så har vi regelbundna träffar där vi utbildar dem i frågor som har koppling till hälsa och arbetsmiljö. Dessutom har vi öppna föreläsningar inom området löpande för att stärka kunskaperna hos våra medarbetare. Vi har genom åren också haft riktade utbildningar och projekt inom hälsa för att öka medarbetarnas kunskap om kopplingen mellan hälsa och träning. Genom att aktivt delta och få uppleva vinsterna av ökad aktivitet och välbefinnande höjer vi kompetensen, berättar hälsoutvecklare Eva Niklasson. 

– Vår syn på arbetsmiljö, hälsa och friskvård innebär att vi lägger fokus på hela människan. Vi jobbar därför med ett erbjudande till vår personal inom olika områden. Viktreducering med Viktväktarna, träningsresor, spa-resor, sömnföreläsning, massageprojekt och ett 30 tal öppna program där man erbjuds allt från squash till yoga och mindfulness är exempel på Lidköpings kommuns agenda, berättar Nils Svensson.