Guldpilennominerade – Kanthal

29 maj 2018
Fokuserar på friskfaktorerna

Kanthal är ett världsledande varumärke för produkter och tjänster inom värmeteknologi och elektriskt motståndsmaterial med tillgång till Sandvikgruppens resurser, inklusive forskning och utveckling samt avancerade processteknologier. Genom vårt engagemang i framtagandet av produkter som erbjuder längre livscykel, ger högre produktivitet och minskar energiåtgången så kan vi bidra till att göra industriprocesser säkrare, mer effektiva och hållbara.

En stor del i hälso- och arbetsmiljöarbetet är att fokusera på friskfaktorerna. Vad är det som håller oss friska? Hur företeelser benämns spelar där en stor roll.
– Målbilden är att ha en sund sjukfrånvaro. Vi har på allt fler avsnitt slutat att använda benämningen sjukfrånvaro utan pratar istället om frisknärvaro. Att ha en frisknärvaro på 96% tycker vi är rimligt. Att säga att vi ska ha 100 % skulle innebära att vi bygger in att man ska arbeta även om man är sjuk. Det ska man inte. Det är sunt att vara hemma vid infektionssjukdomar, magsjuka eller när sjukdomen påverkar arbetsförmågan negativt, säger Ulrika Emmoth, Senior HR-konsult på Kanthal.

 

HR och huvudskyddsombuden som håller ihop hälsoarbetet inom Kanthal

Arbetsmiljöarbetet genomsyrar hela Kanthals organisation – från ledning till medarbetare. Det gör det genom utbildningar och att så många som möjligt är delaktiga. Men Kanthal fokuserar också på hur man interagerar och pratar med varandra. En viktig friskfaktor är att helt enkelt se sina kollegor.  
– Chefer har obligatoriska utbildningar avseende arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering, OSA, missbruk och beroende. Våra skyddsombud har också möjlighet att gå dessa utbildningar. På arbetarsidan har vi, om jag inte missminner mig, ca 10 % av vår personal som är skyddsombud. Vi har även våra omsorgssamtal där våra medarbetare vet vikten av att bry sig om och signalerar till HR/HSO om en medarbetare inte mår bra eller har det tufft, oavsett om det är privat eller arbetsrelaterat.

Utmärkelsen Guldpilen delas ut till Sveriges mest hållbara organisation i tre olika klasser: små företag, stora företag och offentlig sektor.