Guldpilennominerade – Emmaboda kommun

16 maj 2018
Ett salutogent synsätt där medarbetaren står i fokus

Under Almedalsveckan i juli kommer vi att meddela vilka företag och organisationer som får ta emot utmärkelsen Guldpilen. Fram tills dess tänkte vi presentera de nominerade här på Avonova-bloggen

Med lägst sjuktal bland landets kommuner och en nära samverkan med företagshälsan vid uppkomna problem inom organisationen visar Emmaboda kommun att de hittat ett framgångsrecept när det gäller hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Framgångsreceptet har varit ett salutogent synsätt där medarbetaren står i fokus med tidiga individuella insatser utan ekonomiska gränser och kunniga chefer med ett stort engagemang från fackliga representanter och politiker. Ledorden är delaktighet, omtanke och ödmjukhet.
– Vi har något som kallas Emmabodamodellen, som startades på 1980-talet, och inriktar sig på äldreomsorgen, men tillämpas inom hela kommunen och våra bolag. Emmabodamodellen innebär att vi har ett verksamhetsnära ledarskap med små arbetsgrupper på under 30 medarbetare, ett salutogent synsätt och individen i fokus med tidiga insatser. Vi har timlösa avtal med företagshälsovården och vi har avtal med Försäkringskassan om max tre handläggare. 2016 började vi med att ha chefsmöten en gång per månad för att kunna ge alla chefer samma information och utbildning inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering, berättar Elisabeth Dahl, Emmaboda kommuns HR-chef.

Elisabet Dahl, Emmaboda kommuns HR-chef

Emmaboda kommuns har en låg personalomsättningen, runt 10 % 2017, men även arbetsskador och tillbud ligger på låga nivåer.

– Vi brukar ha en relativt låg personalomsättning på ca 5 % vilket vi förväntar oss att den kommer att återgå till. Vi har låga tal för anmälda arbetsskador, 53 stycken under 2017 och 131 stycken tillbud. Vi hade liknande siffror för anmälda arbetsskador och tillbud tidigare år vi kan därmed inte se någon trend varken uppåt eller nedåt, säger Elisabeth Dahl.