Guldpilennominerade – AC Floby

24 maj 2018
Arbetar långsiktigt och strukturerat med helhetstänk

Sedan 1957 har Automotive Components Floby AB (AC Floby) tillverkat produkter åt fordonsindustrin i den lilla orten utanför Falköping. Företaget har drygt 500 anställda och en stark lokal förankring i Floby och närområdet, där företagets utveckling och överlevnad, i en konkurrensutsatt miljö, är viktigt för medarbetarna.

 AC Floby har nominerats till utmärkelsen Guldpilen för att de arbetat långsiktigt och strukturerat med ett helhetstänk när det gäller arbetsmiljöfrågor. 

 Det finns en tradition på företaget att, förebyggande och med bra uppföljning, arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor utifrån ett lokalt ansvar och perspektiv. Men AC Floby nöjer sig inte med goda resultat bakåt i tiden utan blickar alltid mot framtiden.
– Vi arbetar även framåt med ett ökat strategiskt fokus på arbetsmiljöfrågorna, via företagets arbetsmiljöplan, där en del beskriver hur vårt samarbete med vår företagshälsovårdspartner skall fungera, och där de varit delaktiga i framtagandet av delar av planen Ledningen är ägare av arbetsmiljöfrågorna och arbetsmiljöansvaret, men vi har ett delegerat arbetsmiljöansvar i organisationen till chefer och ledare. Vår arbetsmiljöspecialist som driver arbetet inom arbetsmiljöområdet hör till HR-avdelningen och rapporterar till mig som HR-chef, berättar med Catarina Källgren HR-chef på AC Floby.

 

För att inte stagnera i sitt arbetsmiljöarbete är kunskap en viktig faktor. Det har AC Floby tagit fasta på genom att regelbundet erbjuda utbildningar för personal och ledare.
– Vi arbetar löpande med utbildningar i arbetsmiljö, säkerhet och hälsa enligt en årsplan. Vi har inbokade utbildningstillfällen för hela 2018 enligt vår verksamhetsplan. Vi ser ett behov av att öka fokus på psykosocialt arbetsmiljöarbete och arbetar nu alltmer för att väva in detta i arbetsmiljöronder samt att fördjupa vår kompetens inom detta område.