Guldpilennominerade – Swegon

4 jun 2018
Ger medarbetarna verktyg att upprätta en god fysisk hälsa

Swegon i Kvänum har under många år bedrivit ett effektivt arbete för att främja medarbetarnas hälsa och sätta den högt upp på agendan. Målet är att medarbetarna ska få ett mått på sin fysiska kondition, kunna sätta upp mål för sin hälsa och en möjlighet till uppföljning. Detta för att medarbetarna ska må bra, hålla sig friska och vara hållbara i sitt arbete men även orka med en aktiv fritid. Syftet är också att ge medarbetarna verktyg att upprätta en god fysisk hälsa samt kunskaper om kost och sömn. Utifrån behov erbjuds också extra uppföljning.

Ett tydligt mått på arbetsmiljön är sjukfrånvaron. Det är ett område som Swegon visat positiva resultat.
– Vår målbild är att vi ska ha en sjukfrånvaro på 3%. Vi tror på snabba insatser för att korta frånvarotiden, och därför sitter jag med varje enskild chef i verksamheten en gång i månaden för att bestämma insatser och åtgärder för dennes personal. Varje chef bokar rehabmöten där anställd, chef, HR och facklig representant om anställd önskar finns med, berättar HR-chef Marita Ehn.

– Vårt mål är att tidigt kunna sätta in de resurser som krävs för att våra medarbetare ska må bra. Det kan gälla eventuella risker i arbetet, rehab, samarbetet med vår företagshälsovård. Vi erbjuder alla våra anställda en hälsoundersökning regelbundet för att säkerställa hälsa, fortsätter hon.

Marita Ehn har fler exempel på hur arbetsmiljöarbetet präglar företaget.
– För att vara hållbara på sikt startar vi vårt systematiska arbete redan när vi designar vår verksamhet, som exempelvis vår produktion där vi med medarbetare och skyddsombud designat arbetsplatserna för våra montörer (se bild nedan) tillsammans med Produktionsteknik för bästa effektivitet och ergonomi, avslutar hon.

Vill du ha vårt nyhetsbrev och få nyheter, blogginlägg erbjudanden från oss? Anmäl dig här.