Guldpilennominerade – Returpack

15 jun 2018
Returpack arbetar systematiskt med hälsofrämjande och rehabiliterande insatser på organisations- grupp- och individnivå. De utbildar regelbundet sina chefer och skyddsombud för att de ska ha kunskap om arbetsmiljöns påverkan på hälsa

Returpack är företaget bakom Pantamera, och ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Det har också som uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led och sprida information om det, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar.

Returpack arbetar systematiskt med hälsofrämjande och rehabiliterande insatser på organisations- grupp- och individnivå. De utbildar regelbundet sina chefer och skyddsombud för att de ska ha kunskap om arbetsmiljöns påverkan på hälsa, bland annat genom utbildning i SAM- och OSA-föreskrifterna samt riskbedömningsmetodik.

Returpack i Norrköping arbetar brett i hälso- och arbetsmiljöarbete. Arbetet innefattar bland annat regelbundna hälsokontroller, medarbetarundersökningar, ergonomiska genomgångar av arbetsplatser såväl på kontoret som i produktionen, 37,5 h arbetsvecka och uppföljning av sjukfrånvarotillfällen med respektive chef. Det handlar också om trivselskapande aktiviteter, som friskvårdsföreläsningar, frukt, friskvårdspeng, massage på jobbet, tillgång till återhämtningsfåtölj och pausprogram på datorn. Returpack satsar på tidiga rehabiliterande åtgärder, som utredningar tillsammans med företagshälsovården, för att på ett tidigt stadium sätta in resurser i form av till exempel samtalsstöd och sjukgymnastik.
–Vi är övertygade om att bredden i hälso- och arbetsmiljöarbetet är avgörande för att nå vårt mål om en trivsam arbetsplats där medarbetarna mår bra, berättar Ulrika Magnusson, HR- och Hållbarhetschef på Returpack i Norrköping.

Ulrika Magnusson, HR- och Hållbarhetschef på Returpack i Norrköping

En viktig nyckel för Returpacks arbetsmiljöarbete har varit delaktigheten. Hela organisationen är väl informerad och genom det systematiska arbetssättet fångas signaler om ohälsa upp tidigt. 
– För att få motiverade och ansvarstagande medarbetare är vi noga med att alla ska känna sig delaktiga i verksamhetsplaneringen. För oss är det viktigt med regelbunden personalinformation. Via medarbetarsamtalet tillgodoser vi den enskilda medarbetarens utveckling. Vårt arbetsmiljöarbete bygger på ett systematiskt och förebyggande arbetssätt där vi på ett mycket tidigt stadium fångar upp medarbetarnas behov och i verksamheten eventuellt förekommande risker. Vid rehabilitering av medarbetare genomförs detta i ett nära samarbete med företagshälsovården där till exempel rehabiliteringsplaner tas fram och följs upp vid regelbundna rehabiliteringsmöten. Vi upplever att vår personal känner en stor stolthet över att vara en del av Returpack, avslutar Ulrika Magnusson.

 

 Utvecklingsdag på Returpack

Vill du ha vårt nyhetsbrev och få nyheter, blogginlägg erbjudanden från oss? Anmäl dig här.