Omsorg om chefen

8 jun 2018
Utvecklingen på svensk arbetsmarknad går mot ökad flexiblitet, specialisering, digitalisering och allt bättre utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare. Parallellt pågår en trend mot ökade krav på våra chefer.

Utvecklingen på svensk arbetsmarknad går mot ökad flexiblitet, specialisering, digitalisering och allt bättre utvecklings- och karriärmöjligheter för de medarbetare som hanterar dessa krav och möjligheter. Parallellt pågår en trend mot ökade krav på våra chefer. Krav som kommer från medarbetare med starka positioner i kraft av sin kompetens och en positiv arbetsmarknad, men också från samhället i form av ökade krav från lagstiftaren och, främst i offentlig sektor, krav på dokumentation, kontroll och uppföljning.

Vi ser idag branscher, tydligt idag inom svensk skola men även många andra, där utmaningarna att rekrytera chefer snabbt blir allt större. Vi ser framför oss en generation med andra värderingar och ett annat sätt att tänka kring arbetsliv och karriär än tidigare generationer. En öppen fråga är huruvida ansvar i form av chefskap alls ingår i den här gruppens framtidsplaner.

I vårt arbete för hållbara organisationer med människor som har lust, kraft och vilja att arbeta och leda ser vi oroande trender kring många chefers arbetsmiljö och livssituation. Vi finner att det utmanande och tillfredsställande kärnuppdraget att leda människor skyms av ovanstående faktorer, i olika kombinationer beroende på bransch och geografi. Gemensamt är att vi ser chefer som far illa, som funderar på att byta yrkesbana, och som kämpar med näbbar och klor för att hantera många och ofta oförenliga krav.

Tillitsdelegationen är ett välkommet och klokt initiativ i rätt riktning och med potential att lyfta dessa och andra frågor kring arbetsmiljö och hållbarhet på samhällsnivå. Avonova tror att fler goda krafter behöver samverka för att förbättra chefers situation och i förlängningen vända de pågående trender som listas ovan.

En modern företagshälsovård arbetar med helhetssyn på sina kunders organisationer och där är ledar- och chefskap centrala faktorer. Vi behöver våga prioritera chefens situation och visa omsorg om de här människorna som vill och vågar ta ett större ansvar än vi andra.

Checklista för chefens arbetsmiljö:

  1. Har dina chefer rimliga ansvarsområden avseende antal underställda?
  2. Matchar dina chefers ansvar deras befogenheter och resurser?
  3. Har dina chefer egna forum för att lyfta sina frågor och dilemman på ett helt öppet och prestigefritt sätt?

/Rikard Arenius, Organisationskonsult på Avonova

 

Under namnet Avonova Management ger vi stöd och inspiration till våra kunders ledare samt bidrar till utveckling av deras organisationer och organisationskulturer.

Vill du ha vårt nyhetsbrev och få nyheter, blogginlägg erbjudanden från oss? Anmäl dig här.