Guldpilennominerade – JM

7 jun 2018
Arbetsmiljön är en del av hållbarhetsarbetet

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområde och är ett gyllene exempel på en organisation som arbetar förebyggande, som tänker och agerar strategiskt. Redan då personal nyanställs säkerställer man individuell bedömning av eventuella hälsorisker och tillhandahåller verktyg för att ge individen möjlighet att stärka och ytterligare förbättra sin hälsa. 

För ett företag i JM:s bransch och i deras kaliber är hållbarhet en självklar del av verksamheten. JM har förstått att arbetsmiljöarbetet är en viktig del av hållbarhetsbegreppet.
– Arbetsmiljö är en del av vårt hållbarhetsarbete och ingår som en del av vår verksamhetsutveckling. Vi har flera styrande processer i den dagliga verksamheten för en god arbetsmiljö och hälsa, säger Mona Backlund, arbetsmiljöchef på JM.

 

Mona Backlund, arbetsmiljöchef JM. Foto Magnus Liam Karlsson

Att arbetsmiljöarbetet genomsyrar arbetet märks på alla nivåer i organisationen. Mona anser att det är ett effektivt sätt skapa medvetenhet och öka kunskapen.
– Att vi mäter och arbetar med arbetsmiljö och hälsa tvärs igenom organisationen och implementerat i våra styrande processer. Ska alla arbeta enbart inom sitt område så kan vi aldrig dra fördelar av varandras framgångar. 
–Men viktigast av allt är att vi satt måltal på koncernnivå så att alla kan bryta ner och se vilka förflyttningar jag måste göra på mitt team, enhet, avdelning eller affärsområde, avslutar Mona Backlund

Utmärkelsen Guldpilen delas ut till Sveriges mest hållbara organisation. Det finns tre olika klasser: små företag, stora företag och offentlig sektor. 

Omslagsbilden är tagen av Gustaf Kaiser. 

Vill du ha vårt nyhetsbrev och få nyheter, blogginlägg erbjudanden från oss? Anmäl dig här.