Guldpilennominerade – Inovyn

13 jun 2018
Trots att de arbetar i en bransch som förknippas med hög säkerhetsmedvetenhet har de gjort mer än vad som krävs för att säkerställa personalens hälsa och välmående

Inovyn i Stenungsund producerar natronlut, PVC och saltsyra som används till att göra produkter som är en del av vår vardag. Under hösten 2018 kommer en ny klorfabrik att tas i drift istället för den nuvarande som använder kvicksilverteknologi.

Inovyn har i många år jobbat förebyggande mot alkohol och droger. Anställda erbjuds också livsstilspaket för att motivera livsstilsförändringar. Trots att de arbetar i en bransch som förknippas med hög säkerhetsmedvetenhet har de gjort mer än vad som krävs för att säkerställa personalens hälsa och välmående. Det har resulterat i låga sjuktal och hög frisknärvaro. Mycket tack vare att de jobbar aktivt med rehabilitering.

HMS chef Helén Axelsson till vänster och vår HR chef Maud Andhult till höger

De har också ett väl fungerande samarbete mellan HR, HMS (hälsa, miljö och säkerhet) och fack som bygger på bra kommunikation i kontinuerliga möten.

VD Mikael Rogestedt

Christina Kiok är HR-specialist på Inovyn och ser bland annat utbildning som en viktig del i företagets lyckade hälso- och arbetsmiljöarbete.
– Vi har utbildning för nyanställda, samt återkommande utbildningar som exempelvis första hjälpen och utbildning i BAM för chefer och skyddsombud. För oss är hälsa, miljö och säkerhet högst på agendan. Vårt budskap till våra anställda är att vi alltid har tid att arbeta säkert och vi har ett aktivt och förebyggande arbete med chefer som fångar upp signaler från medarbetare tidigt, säger Christina Kiok.

Vill du ha vårt nyhetsbrev och få nyheter, blogginlägg erbjudanden från oss? Anmäl dig här.