Guldpilennominerade – BillerudKorsnäs

12 jun 2018
BillerudKorsnäs har insett vikten av systematik i arbetsmiljöarbetet

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. På BillerudKorsnäs produktionsenhet i Skärblacka med ca 700 medarbetare produceras vitt maskinglättat kraftpapper, brunt säckpapper och fluting. Dessutom finns två laboratorier med expertis inom utveckling av förpackningar för livsmedel och medicinska produkter. 

 

Det årliga ”bruksvarvet” som är ett gå-, lunka- och löplopp på 5 km

BillerudKorsnäs har insett vikten av systematik i arbetsmiljöarbetet. Att sätta upp mål och att ha ett uttalat syfte har varit framgångsrikt.
– Vi har våra riktlinjer för hälsa som beskriver mål och syfte. Vårt mål med hälsoarbetet är att bidra till en låg sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro med ökad produktivitet och förbättrad kvalitet som följd. Syftet med hälsoarbetet är att genom hälsofrämjande och förebyggande insatser bidra till en sund och säker arbetsplats och möjliggöra för medarbetarna att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden, berättar Käthy Holstensson, HR Business Partner på BillerudKorsnäs i Skärblacka.

– Som ett underlag för våra strategiska beslut gör vi ett årligt hälsobokslut där vi dels tittar på sjukfrånvaro på totalen och utifrån olika aspekter som ålder, kön och olika grupper. Vi tittar även på personalomsättning samt på sjukdomsorsak för de rehab-ärenden vi har haft. Vi går även igenom vilka insatser vi har haft där de flesta ligger inom området förebyggande friskvård. Sedan har vi en planeringsdag med företagshälsan där vi analyserar bokslutet och gör en plan för vad vi ska satsa på kommande år, fortsätter hon.

 

Käthy Holstensson, HR Business Partner på BillerudKorsnäs i Skärblacka

Ensam är inte alltid stark. BillerudKorsnäs har förstått att stöd från företagshälsan är en viktig del i att skapa en hållbar arbetsmiljö.
– Ett nära och bra samarbete med vår företagshälsa tycker jag är en framgångsfaktor och att vi som företag är flexibla och frikostiga när det gäller hälsa- och friskvård. Vi erbjuder många olika former av aktiviteter och försöker hitta nya sätt att nå ut till de som kanske inte ännu är så aktiva. Med en nyanställd hälsoutvecklare ser jag att detta utbud kommer att bli ännu bredare och vi kommer att vara ännu mer proaktiva framöver. 

 Vill du ha vårt nyhetsbrev och få nyheter, blogginlägg erbjudanden från oss? Anmäl dig här.