Fem tips för mer mening på arbetet

29 jan 2018
Vad gör oss lyckliga i arbetet? Alla har vi någon gång ställt oss frågan och säkert kommit fram till olika svar beroende på var i livet vi befann oss.

Professor Martin Seligman har formulerat en teori om mänskligt välmående som han menar utgör grundvalen för ett bra liv. Enligt honom baserar sig vårt psykiska välmående på fem grundstenar: positiva känslor, engagemang, relationer, mening och prestation.

Positiva känslor

Att uppleva positiva känslor som till exempel glädje, kärlek, upprymdhet, entusiasm, hopp eller tacksamhet har ett egenvärde i sig. De får oss att må bra i själen och vi förknippar dem med livets goda stunder. I någon mening lever vi livet stund för stund och ju oftare dessa stunder fylls med positiva känslor ju tydligare blir de positiva konsekvenserna. På längre sikt har forskarna visat att positiva känslor ger bättre hälsa, bättre relationer och bättre färdigheter på arbetet. Kort sagt: positiva känslor leder i det långa loppet till ett bättre liv.

Men hur gör vi då för att föra in dessa känslor i vårt arbetsliv? Vi har tagit fram en kort checklista för att känna större mening i arbetet.

Checklista för mer mening på arbetet

1. Se till att din organisation har ett ”Mission Statement” som beskriver vad ert unika bidrag till mänskligheten och världen innebär.

2. Låt inte ert ”Mission Statement” bli en tom fras. Diskutera den, omformulera den, fördjupa den. Vad gör ni redan som bidrar? Vad kan ni mer göra? Finns det något ni gör som inte bidrar?

3. Var noga med etiken. När vi värnar mänskliga värden, miljön eller utsatta grupper känns vår strävan mer meningsfull. 

4. Lär känna dina medarbetares drömmar vad gäller arbete. Vad är det verkligen som är drivkraften? Om de innersta motiven får utlopp i harmoni med organisationens mål kommer arbetet att kännas djupt meningsfullt.

5. Se till att alla medarbetare regelbundet får återkoppling på vilken nytta deras produkter eller tjänster fått genom direktkontakt med kunderna eller kundenkäter.